Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Texttyper

Skapad 2012-10-29 13:45 i Ekenäs skolan Stenungsund
Arbeta kring olika typer av texter, lära sig särdragen och att skapa egna texter med dessa särdrag. Arbeta med skönlitterär text, faktatext, argumenterande text, kåseri, insändare, instruktionstext m m.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar kring olika typer av texter. Vi läser och skapar egna. Texttyper som vi kommer att arbeta med: faktatext, argumenterande text/insändare, Instruktion

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Så här skall vi arbeta

 • Vi skall läsa olika typer av texter för att lära oss att urskilja särdragen. De olika texttyper vi kommer att arbeta med är:
  faktatext, argumeterande text/insändare, instruktionstext

 • Vi skall också skapa olika typer av texter, som har olika syften, genom att använda de olika särdrag som kännetecknar texttyperna.

Bedömning

Vid avslutat arbete skall eleven visa att han/hon:

 • Kan beskriva vad som kännetecknar de olika texttyper som vi har arbetat med och hur de skiljer sig från varandra vad t ex gäller uppbyggnad, syfte, mottagare och sammanhang.
 • Kan sortera olika texter utifrån vilken texttyp de tillhör.
 • Kan skapa egna texter utifrån de texttyper vi jobbat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: