Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1- 3

Skapad 2012-10-30 13:15 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola 1 – 3 Musik
"Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik." Musik är viktig för oss människor, både att lyssna på och att skapa tillsammans.

Innehåll

Övergripande mål

Du ska få använda musik som ett sätt att uttrycka dig och kommunicera med andra. Du ska få skapa och framföra musik i olika former.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Undervisningen

Vi ska sjunga tillsammans.

Vi ska lyssna på musik från olika länder.

Vi ska lyssna på olika musiksorter och prata om vilka känslor och tankar man kan få av musik.

Vi ska lyssna på och sjunga sånger kopplade till våra årstider och högtider.

Vi ska lyssna på hur olika instument låter och ser ut.

Vi ska titta på hur man skriver musik och prova att göra egen musik.

Vi ska spela på enkla instrument.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser

Mu
Musik år 1 - 3

Rubrik 1

Bedömning av musik
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Aspekt 1
Sång
Sjunger med i grupp.
Sjunger själv.
Kan sjunga kanon och växelsång.
Ny aspekt
Rörelse
Följer givna rörelser till musiken.
Kan hitta på egna rörelser till musiken.
Kan följa en enkel dans.
Ny aspekt
Musiksorter
Förstår skillnaden på olika musiksorter.
Kan namnge några musikgenrer.
Kan beskriva hur musik påverkar oss människor.
Ny aspekt
Instrument
Kan spela på enkla instrument.
Kan namnge flera instrument och beskriva hus de ser ut.
Förstår några begrepp, såsom not, ton, C-dur skala.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: