Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 3 Nolbyskolan

Skapad 2012-10-30 14:09 i Nolbyskolan Alingsås
Ett temaarbete istiden samt om människans utveckling under stenåldern, bronsålder och jägarstenålder.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
...

Innehåll

Syfte

Du ska få lära dig om den tid i vår historia som kallas för forntiden - livets utveckling, senaste istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vi kommer att väva ihop ämnena so och svenska.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Hi  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Konkretisering av mål

Du ska

-känna till lite om jordens utveckling och hur den har påverkat uppkomsten av liv på jorden

-kunna namnge samt tidsordna senaste istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern

-kunna berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig.

-kunna beskriva och jämföra människornas bostäder, mat, kläder, redskap, vapen och gravar under de olika tidsåldrarna under forntiden

-kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden

-kunna läsa och förstå enkla faktatexter och använda dig av innehållet till att svara på frågor samt skriva egna texter

-kunna med hjälp av dina faktakunskaper skriva en saga/berättelse om en person som levde under en speciell tidsperiod

-kunna göra bilder till dina texter

 

Kommer att bedöma

din förmåga

-att läsa och förstå texter som handlar om forntiden och använda dig av innehållet

-att beskriva och förklara forntiden med egna ord och bilder

-att skriva en enkel faktatext

-att skriva texter med en tydlig struktur och med en läslig handstil

-att göra bilder (illustrera) till dina texter

-att vara aktiv vid genomgångar och gemensamma diskussioner.

Arbetssätt

Vi kommer att

-läsa faktatexter/faktaböcker och svara på frågor på innehållet

-diskutera och prata kring ämnesområdet

-se på filmer

-skriva olika slags texter

-göra en egen stenåldersby

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: