👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Kap 3-4 ESN 2017-2018

Skapad 2012-11-03 17:05 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Matematik planering Matte direkt kap 3-4
Grundskola 7 Matematik
Pedagogisk planering av kapitel 3 och 4 årskurs 7

Innehåll

PLANERING Matematik år 7 Kap 3-4

A. MÅL OCH BEDÖMNING

1. Övergripande Mål:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

(Skolverket LGR 11)

2. Kunskapskraven

Se bedömningsmatris på Fronter samt i Unikum

B. OMRÅDESBESKRIVNING

1. Centralt innehåll:

Kap 3-4

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
Metoder för ekvationslösning.
Geometriska objekt och deras inbördes relationer.
Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.
Skala vid förminskning och förstoring av två-och tredimensionella objekt.

2. Du skall kunna:

Kap 3

Du skall kunna uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
Du skall kunna använda en gradskiva
Kunna räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
Kunna beskriva olika trianglar och fyrhörningar
Kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
Kunna räkna med skala

Kap 4

Du skall kunna lösa ekvationer
Kunna skilja mellan ett uttryck och en ekvation
Kunna tolka uttryck skrivna med variabler
Kunna förenkla uttryck
Kunna lösa problem med hjälp av ekvationer

3. Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta med digitala video genomgångar, genomgångar i klassrummet och diskussioner både i större och mindre grupper. Du kommer att arbeta med en grundkurs och därefter fortsätta på din egna nivå. Du kommer att ha tillgång till fördjupningsmaterial samt repetitionsmaterial

C. UNDERVISNING

Se separat planering som finns på Fronter där veckoplanering, läxor mm finns angivet.

D. VISA LÄRANDE

Du kommer ges möjlighet vid muntliga diskussioner, enskilda diskussioner, läxförhör samt skriftliga eller muntliga prov att visa ditt lärande.

Med hjälp av diagnoser ges du möjlighet att själv se var du står och vad som behöver stärkas.