Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål-albanska

Skapad 2012-11-06 15:05 i Modersmål Trelleborg
Denna PP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
108 vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë Albanien firar 108 år som en Självständig stat.

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.
1.Eleverna skall få kunskaper som behövs för Albanien. Hur kom till självständigheten, Vilka människor som har bidragit mest till detta viktiga historiska händese.Olika manifestationer skall hållas i många länder där albaner bor.

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna  berätta kort om Albaniens historia. Hur kom till självständigheten, vilka personer har bidragit mest för det.Hur långt tid var turkarna i Albanien. Om Skenderbeu biografi. Vilka grandländer har okuperat albaniens teritorier.
Du skall kunna hitta på kartan Albaniens historiska städer som har att göra med Självständigheten.

Arbetsformer och materiel

Vi läser olika typer av texter trån skönliteraretur,tidningar och internet. Vi tittar filmen Nëntori i Dytë.Vi har hög läsning och enskild tystläsning. Vi tränar på att använda olika lässtrategier Vi diskuterar texternas syfte,budskap och motiv Vi arbetar med skriftliga frågor kring texterna Vi gör textanalys Vi redovisar muntligt Vi arbetar med olika skrivuppgifter Vi skriver egen berättelser.Söka information på internet. Albaniens historia II.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att beskriva och förklara hur kom till Albaniens Självständighet för 108 år sedan, hur många år var turkarna i Albanien, vilka länder var på Albaniens sida och vilka länder försökta att okupera Albanien.Hur blev 2/3 av etniska albanska befolkningen och deras territorier utanför Albanien.
Du skall berätta om en viktig manifestation som hölls för Albaniens Självständighet.
Du kommer  att söka information på internet om Albaniens Sjävständighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Bedömningsmatris

Läsa

E
C
A
lDu läser olika texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av texters innehåll.
Du läser olika texter med gott flyt och visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av texters innehåll.
Du läser olika texter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll.
Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett väl fungerande sätt.
Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett mycket väl fungerande och effektivt sätt.

Skriva

E
C
A
Du skriver olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation.
Du skriver olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation.
Du skriver olika texter med begripligt innehåll och tidligt språklig variation
Du tillämpar till en viss del grammatiska- och stavningsregler och använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre stavning och ordförståelse.
Du tillämpar på ett fungerande sätt grammatiska- och stavningsregler och använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre stavning och ordförståelse.
Du tillämpar på ett effektivt sätt grammatiska- och stavningsregler.
Dina beskrivningar och berättarstruktur är enkla och anpassade till situationer som skrivandet avser. Dina ord och begrepp är ämnesrelaterade.
Dina beskrivningar och berättarstruktur är utvecklade och välanpassade till situationer som skrivandet avser.
Dina beskrivningar och berättarstruktur är väl utvecklade och anpassade till situationer som skrivandet avser.
Du översätter och jämför ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska.
Du översätter och jämför meningar och enkla texter mellan modersmålet och svenska.
Du översätter och jämför olika slags texter mellan modersmålet och svenska.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Tala och samtala

E
C
A
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett enkelt sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne.
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett utvecklat sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne.
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne.
Du ställer frågor och framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs till viss del framåt.
Du ställer frågor och framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt.
Du ställer frågor och framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt och även fördjupas.
Dina muntliga redogörelser är enkla och följer en viss struktur. (har i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns viss anpassning till syftet, mottagare, och sammanhang.
Dina muntliga redogörelser är utvecklade och följer en viss struktur. (har relativt välfungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns relativt god anpassning till syftet, mottagare och sammanhäng.
Dina muntliga redogörelser är välutvecklade och följer en viss struktur. (har välfungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns god anpassning till syftet, mottagare, och sammanhäng.
Du har viss kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t. ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Du har bra kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t. ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Du har mycket bra kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t. ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).

Berättande texter och sakprosatexter

E
C
A
Du har en enkel förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i ungdoms skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t. ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar.
Du har en god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i ungdoms och vuxen skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t. ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar). Du har bra kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t. ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Du har en mycket god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i vuxen skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t .ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar.
Du känner till och förstår till en viss del bildspråk och vissa idiomatiska uttryck.
Du förstår väl bildspråk och vissa idiomatiska uttryck och använder dessa huvudsakligen i rätt sammanhang.
Du förstår mycket väl bildspråk och vissa idiomatiska uttryck och använder dessa effektivt i rätt sammanhang.

Språkbruk

E
C
A
Du förstår till en viss del skillnader mellan olika språkstillar och till en viss del anpassar språket till sammanhanget och mottagaren.
Du har en god förståelse av skillnader mellan olika språkstillar och du anpassar språket väl till sammanhanget och mottagaren.
Du har en mycket god förståelse av skillnader mellan olika språkstillar och du anpassar språket mycket väl till sammanhanget och mottagaren.

Kultur och samhälle

E
C
A
Du förbereder och genomför enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknyttning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Du förbereder och genomför utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknyttning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Du för välutvecklade och välunderbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknyttning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
DDina jämförelser är enkla och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Dina jämförelser är utvecklade och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Dina jämförelser är välutvecklade och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige
DDu drar även enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du drar även utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser.
Du drar även välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: