Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 2. Tom-slöjd År 6

Skapad 2012-11-07 22:57 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
"Följa en befintlig arbetsbeskrivning." Utifrån kravbeskrivningen skapa en produkt efter en arbetsbeskrivning. Disponera material, planera, genomföra och dokumentera arbetet.
Grundskola 6 Slöjd

"Följa en befintlig arbetsbeskrivning." Utifrån en skriftlig arbetsbeskrivning utföra ett arbete så långt som möjligt på egen hand.

Innehåll

Krav:
Maximalt:3-4 lektioner.

Förberett material som skall mätas, sågas, putsas och monteras utifrån beskrivningen.

Målet med uppgiften är att försöka utföra uppdraget utan att kanske först förstå vad det skall bli till slut.
Lita till att försöka förstå text och bild från arbetsbeskrivningen och pröva sig sig fram.

Efterbehandling - valfritt:
Linolja, lack, målarfärg, brännpenna eller en kombination.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskrav tom år 6

E
C
A
Förmåga att formge och framställa slöjdföremål.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Förmåga att välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet och motivera dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förmåga att utveckla egna idéer.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder slöjdarbetet framåt.
Under slöjdarbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under slöjdarbetet formulerar och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under slöjdarbetet formulerar och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklande omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Förmåga att tolka slöjdföremålets uttryck och resonera om symboler, färg och material.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: