Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och Procent v15-v21 åk6

Skapad 2012-11-09 11:24 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Pedagogisk planering i Mattematik för år6 i D-laget
Grundskola 6 Matematik
Under denna period kommer du att få tillfälle att jobba självständigt och tillsammans med andra i ämnet matematik. Du kommer att få samtala mattematik och få vara med om diskussioner om hur du och andra tänker mattematik. Du kommer att få genomgångar av din lärare men även ha tillgång till genomgångar.

Skriftlig prov fredag i v20

Bedömning kommer att ske med matematikens generella bedömningsmatris med avseende på samtliga aspekter avseende gemongågna områden. se nedan.

Innehåll

Syfte

Efter genomgånget kapitel kommer du vara bättre på att:

- jämföra storleken av bråk
- växla mellan bråkform, blandad form och decimalform
- förlänga och förkorta bråk
- göra beräkningar med tal i bråkform
- addera och subtrahera bråk
- se samband mellan bråk, decimaltal och procent
- beräkna delen av det hela i procent
- beräkna delen när procenttalet är känt

Arbetsgång

 • arbeta igenom grundkursen i kapitel 5
 • lär in begreppslista över begrepp inom bråk och procent.
 • använd mattelabbarna för att få en djupare förståelse
 •  
 • Muntligt tänk efter 

Matteplanering Åk 6 OBS FORMULABOKEN åk6

vecka 15
Kapitel 5 Bråk och procent
Genomgång på fredag

Aktivitet 5:1 görs med kompis under veckan (material som behövs är sax och snöre)
Visa mig på fredag och berätta muntligt hur du och din kompis löst uppgifterna 
På fredag gör vi laboration 1 och 2
räkna sida 145 -148 i boken
om du blir klar med allt så tvekan inte be om fördjupningboken

v16
Vi jobbar med blandad form
Aktivitet 5:3 Bygg och spela spelet med kompis du inte brukar jobba med
räkna sida s 149 -153 i boken


v17
Vi jobbar med Procent
Under veckan förbereder du muntlig redovisning av "Tänk efter" sida 157
genomgång fredag

uppgifter att räkna s154-157

v18
Diagnos

v19
spår 1 eller spår 2

 • Gör diagnos4 och lämna senast fredag v 18
 •  
 • Skriftligt prov fredag v20

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: