👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning åk 7-9

Skapad 2012-11-12 11:08 i Ede skola Hudiksvall
Vi läser en lektion i veckan för att stärka upp läsförståelse samt arbetar med olika sätt att behandla det lästa, muntligt eller skriftligt.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsning av olika typer av texter ger dig förutsättningar att utveckla ditt språk, din egen identitet och din förståelse av omvärlden.

Innehåll

Undervisning

Du kommer att få arbeta med:

 • Fri och gemensam läsning på fredagar
 • Att bearbeta det lästa på olika sätt
 • Lyssna till genomgångar om olika genrer och språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur

Mål till dig som elev

I det här området är det meningen att du ska träna på och utveckla:

 • Träna din läsförståelse
 • Möta och få kunskap om litteratur av olika slag
 • Träna på att sammanfatta texter
 • Träna på olika sätt att skapa texter, t.ex. texter där ord, bild och ljud samspelar

Det som kommer bedömas:

 • Din läsförmåga
 • Hur väl du sammanfattar det lästa
 • Din förmåga att skapa olika slags texter eller muntligt berätta om det lästa

Hur du ska visa vad du lärt dig:

 • Du läser minst två fritt valda skönlitterära böcker per termin på svenskan och vid behov hemma. Talbok är ett alternativ för dig som har behov av lyssnarstöd.
 • Efter avslutad läsning redovisar du på valfritt sätt, muntligt eller skriftligt.

Ur läroplanen

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Kap.1 Lgr 11.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9