Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP i matematik år 1 2016 -1027

Skapad 2012-11-12 15:10 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 1 Matematik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

 

Syfte

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper om matematik och sin förmåga att använda matematik i vardagen och i andra ämnesområden. Genom undervisningen ska eleverna utveckla intresset för matematik och få en tilltro till sin egen förmåga att använda matematiken i olika sammanhang.

Förmågor

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
* använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
* välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
* föra och följa matematiska resonemang
* använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll

* Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning, i talområdet 0 – 10. T.ex. 5-3=2.
* Symboler för tal, t.ex.**** = 4.
* Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
* Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstureras, beskrivas och uttryckas, t.ex. 1 3 6 1 3 6 1 3 …
* Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Aktiviteter

* Arbeta i matteboken ”Lyckotal”
* UtematematikArbeta med konkret material i klassrummet, t.ex. klossar, spel, pärlor
* Träna på att skriva siffror

Bedömning

Vi tittar på elevens förmåga

* att arbeta laborativt och med hjälp av konkret material lösa olika typer av uppgifter
*att diskutera kring bilder och att genom mattelabb öva sig i att föra matematiska resonemang när de förklara sin egen lösningsmetod och jämför den med en kamrats/gruppens
* att använda rätt räknesätt; addition och subtraktion, vid beräkningar och rutinuppgifter
* att kunna växla mellan olika representationsformer, t.ex. genom att visa med konkret material, genom redovisningar med bild och genom muntliga förklaringar och resonemang

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: