Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 VT17 biologi: Våra sinnen

Skapad 2012-11-14 14:05 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Kroppen: Sinnesorganen åk 4 Järnåkraskolan vt 2012
Grundskola 4 Biologi

Innehåll

Våra sinnen

Våra sinnen åk 4 vt 2012

Mål för elev

Du ska genom att göra enkla undersökningar och arbetsuppgifter lära dig mer om hur våra fem sinnen fungerar.

Innehåll

• Sinnesorganens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

• Dokumentation av enkla undersökningar med bilder och försök.

Genomförande

Vi ska göra enkla undersökningar och arbetsuppgifter. Vi kommer att ha genomgångar och se film. Arbetet kommer att pågå vecka 43 t o m vecka 47.

Vi kommer att ha läxförhör på de olika sinnena.

Bedömning

Genom att dokumentera undersökningarna och arbetsuppgifterna visar du att du når målen (se matrisen).


Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (ur Lgr 11)

Matriser

Bi
Biolog åk 4: Våra sinnen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
genomföra undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna plane- ringar. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna plane- ringar. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna plane- ringar. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: