Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 2018 Matteborgen 4A kapitel 2 och 4

Skapad 2012-11-20 13:16 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Addition, Subtraktion, Multiplikation och Division

Syfte

Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

Detta ska du kunna

 • ADDITION OCH SUBTRAKTION:
  Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
  Veta hur likhetstecknet används
  Addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000
  Använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter vid problemlösning

  MULTIPLIKATION OCH DIVISION:
   Förstå hur addition och multiplikation hör ihop
  Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal t.ex. 5* 60, 5*600
  Kunna multiplicera tal som 3* 47 och 2* 536
  Förstå hur multiplikation och division hör ihop
  Kunna använda kort division och räkna tal som 396/3
  Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

Arbetssätt

 • Genomgång av målen
 • Enskilt arbete med planering och stenciler
 • Praktiskt arbete både enskilt och i grupp
 • Arbeta med färdighetsträning på datorn

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Detta kommer vi att bedöma

 • Dina muntliga förklaringar och förslag på lösningar under arbetets gång
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina reultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kopia av MATEMATIK Lgr11, bedömningsmatris 2, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD
En uppgift som inte är ett problem är en rutinuppgift, som man löser utan att behöva tänka så mycket. (Procedurförmåga) Väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg.
 • Ma
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgiften, t.ex. tydliga instruktioner, konkret material (t.ex. pengar).
Välja och/eller använda lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Behöver viss hjälp av t.ex. tydliga instruktioner.
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: