Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Wings Blue 7 (Clothes)

Skapad 2012-11-20 13:17 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Wings blue, section 2.
Grundskola 7 Engelska
Wings 7 Blue Clothes

Innehåll

Övergripande mål

• Visa respekt för andra människors egenvärde, dvs utseende och klädstil

Syfte - varför arbetar vi med detta?

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Innehåll - vad tränar vi?

Du kommer att få prata och skriva om ämnena kläder, shopping och om hur man på engelska beskriver människors utseende och klädstil. På så sätt tränar du på att uttrycka åsikter och berätta om dina erfarenheter kopplade till ämnet. Du kommer läsa och lyssna på engelska från olika medier.

• lära in nya ord och fraser utifrån innehållet i Section 2

• lyssna, läsa samt förstå beskrivningar av kläder och människor

• muntligt och skriftligt framföra beskrivningar och dialoger på temat

• träna grammatik: possessiva pronomen, tidsadverb, samt verb i imperfekt/dåtid

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med läromedlet Wings. Du kommer att få arbeta med en mängd varierade uppgifter för att utveckla din tal – och skrivförmåga samt din läs - och hörförståelse. Du kommer också utöka ditt ordförråd och din grammatiska säkerhet.

• Gemensamt arbete med text och övningar i Wings Blue åk 7, skriftligt prov

• Läxor och läxförhör, skriftligt och muntligt

• Gruppdiskussioner samt muntliga dialoger och rollspel

• Skriftliga beskrivningar och dialoger

• Grammatikövningar

Bedömning

Utifrån innehållet i Section 2, bedömer jag din förmåga att....

• förstå talad och skriven engelska

• tala och delta aktivt i diskussioner och använda strategier för att föra samtalen framåt

• skriva varierat och grammatiskt korrekt

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: