Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2012-11-21 15:24 i Västra skolan Hudiksvall
Judendomen
Grundskola 5 Religionskunskap
Vad vet du egentligen om judendomen, en av de tre världsreligionerna ?

Innehåll

Det här ska vi göra

-Du kommer att lära dig om judendomen så du utvecklar kunskaper och en förstålse för vad religionen innebär .

- Du kommer att lära dig hur olika människor med olika religösa traditioner lever och uttrycker sin tro.

- Du kommer att få lära dig att få en förståelse  för andra människors sätt att tänka och hur deras värderingar kan hänga samma med deras religion.

Så här ska vi göra

Vi kommer att jobba på följande sätt för att nå målen :

- Se filmer  .

- Läsa om judendomen och svara på frågor till texten.

-Läsa Anne Franks dagbok  högt i klassen .

- Söka svar på frågor via  internet.

- Diskutera i grupper .

Bedömning

-Du ska kunna analysrera judendomens ritualer ,levnadsregler , heliga  platser och heliga skrifter.

- Du ska kunna analysera hur religonen påverkar och påverkas av det som händer i samhället .

- Du ska kunna analysera över viktiga  moraliska frågor inom judendomen , om vad som uppfattas som rätt eller fel inom judendomen .

- Du visar vad du lärt dig i ett arbetshäfte , och i ett skriftligt prov . 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: