Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Moderna språk 7-9

Skapad 2012-11-21 15:50 i Victoriaskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planeringen är allmänt formulerad och ska kunna användas när man jobbar med olika innehåll utifrån tanken att man "alltid jobbar med att utveckla allt", dvs vi läser, lyssnar, pratar och skriver.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

ordförråd,

meningsbyggnad,

hörförståelse,

läsförståelse,

olika tempus

natur och kultur

 

Innehåll

Innehåll


Vi lyssnar på och läser olika texter för att öka ordförrådet och förståelsen. Vi tränar på att lyssna för att bli säkrare på att uppfatta och förstå språket. Vi går igenom olika grammatiska moment för att eleverna ska kunna uttrycka sig så att en person som talar målspråket förstår. Vi arbetar för att eleverna ska uttrycka sig allt mer varierat och korrekt. Vi tränar på att prata genom att diskutera och genomföra olika dialoger, dels utfrån texter och dels utifrån egen produktion. Vi övar på att eleverna ska använda olika strategier för att kunna hålla igång ett samtal och lösa kommunikationsproblem. Vi skriver olika texter för att bli medvetna om meningsbyggnad och tränar på att bearbeta språket. Vi arbetar med interkulturell förståelse genom att många av de texter vi läser på något sätt handlar om länderna där språket talas. Därmed förmedlas en kunskap i geografi, levnadssätt, traditioner och andra kulturella företeelser. Eleverna får möjlighet att reflektera kring samhällsfrågor och livsvillkor samt jämföra med egna erfarenheter.         

Långsiktiga mål är att eleverna ska utveckla förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Bedömning

Kunskapsbedömningen sker genom läxorförhör eller kapitelförhör, för-  eller oförberedda prov, inlämning av korta texter som skrivs på lektionstiden samt genom det arbete eleverna visar under lektionstid. Bedömning görs av elevernas förståelse av tal och text och av deras muntliga och skriftliga produktion.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: