Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intressekonflikter om naturresurser

Skapad 2012-11-22 21:11 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Geografi

Naturresurser är allting vi kan ta och använda i naturen. Vissa är förnyelsebara och vissa är icke-förnyelsebara och vissa av de förnyelsebara utnyttjar vi så hårt att de snart inte kan sägas vara förnyelsebara längre t.ex. fisk och vatten. Det finns en stor risk att det blir konflikt om resurser, särskilt i de områden där det är brist.

Innehåll

Syfte - förmågor vi kommer utveckla inom detta arbetsområde

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll som kommer att behandlas inom arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att se två filmer:

* Naturresurser

* Vatten

Vi kommer arbeta med en uppgift om naturresurser i Arktis för att visa på risken för intressekonflikter.

Vi kommer att läsa/lyssna på avsnittet om Hållbar utveckling och vattenkonflikter i Digilär geografi - människans miljö

Vi kommer arbeta med en karta och med hjälp av den skriva förklara risker för intressekonflikter om naturresurser på olika platser på jorden.

Redovisningsform

Kartan och texten om intressekonflikter om naturresurser kommer lämnas in och bedömas.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Förnyelsebara och icke- förnyelsebara naturresurser

Intressekonflikter

Hållbar utveckling

Matriser

Ge
Kunskapskrav i Geografi - indelade i moment (inkl F)

Livsmiljöer

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra /...../ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
grundläggande enkla och till viss del
goda utvecklade och relativt
mycket goda välutvecklade och väl
Eleven för /...../ underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett /...../ sätt, samt för /...../ underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
i huvudsak fungerande enkla och till viss del
relativt väl fungerande utvecklande och relativt väl
väl fungerande sätt välutvecklade och väl

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för /...../ underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: