👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-16 Noveller att läsa, analysera och filma i åk9

Skapad 2012-11-26 15:10 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna läser noveller och analyserar noveller i grupp och enskilt. De skriver eller filmar sedan en egen novell.
Grundskola 9 Svenska
Du ska i det här arbetsområdet bekanta dig med novellgenren. Du ska analysera tre noveller i grupp och en enskilt. Du ska skriva en egen novell eller i grupp göra filmmanus och filma en egen novell.

Innehåll

Arbetsgång

Vi börjar med att läsa "Ett halvt ark papper av August Strindberg och diskuterar vad den handlar om och hur den är uppbyggd.

1.Tillsammans lyssnar vi på en novell och ser en filmatisering av novellen.

2.Vi diskuterar vad som skiljer det skrivna ordet från det filmade.

3.Vi läser en novell och gör en kort analys och diskuterar tillsammans syfte och uppbyggnad.

4.Ni läser högt tre noveller i en grupp.

5.Ni analyserar novellerna enligt ”Svenskbokens” frågor på s. 43.

6.Analyserna diskuteras.

7.Du väljer en egen novell från dinvärldsdel som du läser och analyserar. Analysen lämnas.

8.Du planerar en egen novell och skriver själv eller skriver filmmanus i en grupp. Du har vid planerandet hjälp av s. 43-49 i Svenskboken.

9.Responsläs tillsammans med en annan grupp filmmanuset eller med en kompis. Är det en novell enligt vad som står på s. 43-44? Vad behöver bli bättre? Glöm inte responsanteckningar.

10.  Skriv, filma och lämna filmmanuset, responsanteckningar och den färdiga filmen.

11.Filmerna visas.

Du utvärderar ditt arbete enligt matrisen

Uppgifter

 • Läsning i grupp av noveller.

 • Ett halvt ark papper, reflektioner.

 • Att döda ett barn

 • Egen novellanalys.

 • Egen novell med planering, utkast, respons och färdig novell.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9