Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 2

Skapad 2012-11-30 10:09 i Grebbestadsskolan Tanum
Sång, spel och rörelse
Grundskola 2 Musik

Vi ska sjunga, spela olika instrument, lyssna och dansa till musik.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:
lära dig olika sångtexter
delta i gemensam sång
spela rytminstrument                                        

spela i grupp

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag kommer att bedöma:
hur du deltar i undervisningen

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att:
sjunga                                                                                                                                                                spela rytminstrument i grupp                                                                                                                                      prova olika instrument                                                                                                                                     lyssna på musik
dramatisera till musik
improvisera

Arbetet kommer att ske under läsåret 2019/20.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: