Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2012-12-03 16:13 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Ett arbete om årstidsväxlingar i naturen och vad som händer med djur och växter i naturmiljö under vintern.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig om årstidsväxlingar och vad som händer med djur och växter under vintern.

Vi kommer att arbeta med detta under januari och februari på våra no-lektioner.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Vi kommer att arbeta med följande förmågor

Du kommer att utveckla din förmåga att förstå olika samband i naturen som livscykler och näringskedjor.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Det betyder att ni ska få lära er:

Du ska få lära dig att söka fakta, undersöka och diskutera hur djur och växter lever på vintern.
Du kommer även få lära dig:

 • Nyckelord som:
  smådjur
  låg frktion
  energi
  lya
  fridlyst
  hög friktion
  spillning
  klöver
  tyngdkraft
  gnaga
 • Hur djuren lever på vintern
 • Läsa om vinterfåglar
 • Hur man kan göra fågelmat
 • Vilka djur som är aktiva på vintern
 • Temperatur

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

För att göra det ska vi arbeta på detta sätt:

 • Vi kommer att läsa fakta i olika böcker
 • Vi kommer att besöka vår närmiljö
 • Vi kommer att titta på film
 • Vi kommer att göra en egen bok till klassen om Djur och växter i naturen


Du kommer att både få arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Tillfälle 1: Vi går ut och letar djurspår. Vi pratar temperatur och vilka vintermånader vi har. Vi pratar även växter och vad som händer med dessa under vintern. Vi går även till gungorna och rutschbanan och diskuterar begreppen frktion och tyngdkraft. Vi återkopplar och reflekterar tillsammans sedan i klassrummet vilka begrepp vi har använt.
Tillfälle 2: Vi gör en tankekarta tillsammans för att prata om vilka djur vi ser på vintern och vilka som har vintersömn. No sid. 54-56.
Barnen gör egna tankekartor i grupp med bilder till. Exempel: ca 4 grupper, vintersömn, under snön, vinterpäls, mat på vintern. Vi samlar in våra undersökningar i klassens bok Djur och växter i naturen.
Tillfälle 3: Vi undersöker om vinterfåglar och vilken mat fåglarna hittar. Vi läser tillsammans i NO boken. Vi skriver tillsammans ett recept på fågelmat som vi sätter in i vår bok. Barnen ritar en egen fågel som vi ser på vintern. Bilden sätter vi in i vår bok.
Tillfälle 4: Vi gör klart tillfälle 3 och fortsätter läsa i avsnittet Vem har varit här. Vi diskuterar vilka djur som är aktiva på vintern och barnen arbetar i grupp om räv, älg, sork och hare. Barnen gör bild och skriver fakta som vi sedan sätter i vår bok.
Tillfälle 5: Vi gör klar boken och återkopplar till det vi har lärt oss.

Under några av dessa tillfällen kommer vi även att titta på korta filmer om djur.

Så här kommer vi att bedöma dig:

Vi tittar på hur du söker och skriver fakta.
Vi tittar på hur aktivt du deltar i undersökningar samt diskussioner.
Vi tittar på hur dina undersökningar ser ut, skrivmässigt och bildmässigt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: