Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speaking Countries

Skapad 2012-12-04 08:32 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Grundskola 8 Engelska

Innehåll

 

Undervisning

Du kommer att få jobba med att ta reda på fakta om ett land utifrån följande frågeställningar:

 • Trivial facts like language, religion, inhabitants (invånare) etc.
 • The flag
 • The country’s history (short)
 • Different famous tourist attractions that is important to see (ex. Big Ben in London) and why it is famous.
 • Activities. How and where can you go to have fun in this country? Remember to include different seasons.
 • Typical food/drink
 • Famous people
 • Typical words/accents etc. (You Tube is a good source)
 • What is the one thing you must buy to take home as a souvenir from this country?

Slutuppgift

Faktan ska sammanställas i en presentation och ska presenteras muntligt. (Ett tips är att du gör ett manus om det du ska prata om och låter Powerpoint-presentationen främst vara bilder och korta punkter.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

En
ENG: muntlig redovisning

Kriterier

Kunskapskrav E
Kunskapskrav D
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet – från inledning till avslutning
I min redovisning hoppade jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och markant avslutning.
Jag var så pass säker att jag kunde vika ut på sidospår utan att förståelsen var förlorad (t.ex. berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Ordförråd
Jag har ett enkelt ordförråd.
Jag har ett varierat ordförråd.
Flyt/uttal
Ditt uttal är osäkert och ibland är det svårt att förstå vad du menar.
Du uttalar de engelska orden på ett förståligt sätt, men du missar en del vanliga ord.
Du uttalar de engelska orden på ett mestadels korrekt sätt och har ett bra flyt. De ord som du är osäker på är ovanliga ord.
Du har ett klart och tydligt uttal.
Sakkunskap/fakta
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer.
En del viktig fakta saknades om mitt ämne, eller en del fakta var felaktiga.
Jag har gett publiken en god helhetsbild om ämnet.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet och en eller flera detaljer/konkreta exempel för en större förståelse.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/konkreta exempel.
Källkritik
Du har inte använt dig av relevanta eller trovärdiga källor.
Du har använt dig av någon relevant och/eller trovärdig källa.
Du har använt dig av flera relevanta eller trovärdiga källor.
Du har använt dig av flera relevanta och trovärdiga källor.
Källhänvisning
Du har inte redovisat några källor.
Du har redovisat dina källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: