Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel

Skapad 2012-12-08 12:35 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Att aktivt delta i samspel i grupp. Du spelar och/eller sjunger valda låtar inom rock/pop genren med enkla ackord. Redovisning inför klasskompisarna. Videofilmas för bedömning.
Grundskola 9 Musik
Du spelar något instrument (trummor, gitarr,elbas, keyboard )eller sjunger i en grupp (ensemble). Redovisningen videofilmas och visas för gruppen och används i bedömningen. Du ska också göra en egen reflektion samt kamratreflektion där du använder aktuella musikbegrepp.

Innehåll

Beskrivning av området

Att aktivt delta i samspel.Du spelar/sjunger tillsammans med några andra en vald låt, med 4-5 ackord inom pop/rock-genren.Du utvecklar ditt eget spelande och lär dig att lyssna aktivt på andra.

Vad ska läras?

Eleven ska utveckla sina kunskaper för musicerande i grupp. Eleven ska också utveckla sin förmåga att medvetet lyssna på sina medspelare och därigenom också utveckla sin samarbetsförmåga.

Konkretisering av mål

Hur ska lärandet ske?

  • Genom praktisk övning av vald låt på ett  instrument/sång.

Vad ska bedömas?

  • Bedömning i detta område omfattar både det egna spelet (eller sång) samt elevens förmåga att ta ansvar och samspela med andra.
  • Eleven kommer att bedömas utifrån sin förmåga att följa musikens puls samt utifrån sin förmåga att identifiera väsentliga drag (kännetecken) vid lyssning/lyhördhet och anpassa till sitt eget spel
  • Eleven kommer även att bedömas efter hur han/hon kan planera och analysera det musikaliska förloppet samt utifrån sin förmåga att reflektera kring utförandet av samspelet.
  • Eleven kommer att få möjlighet att göra en enklare reflektion av kamraternas spelande/sjungande.

Tidsram

Under veckorna 37-42  ht-20.

Matriser

Mu
Ensemblespel åk 9

Samspel åk 8-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Piano/Keyboard
Du kan med hjälp av din högra hand ta rätt ackord och följa pulsen i låtarna vi spelar tillsammans
Du kan med hjälp av ena handen ta rätt ackord och följa pulsen i låtarna vi spelar tillsammans
Du är säker på ackorden och kan spela på ett avslappnat sätt med båda händerna i takt.
Du är säker på ackorden och spelar obehindrat med båda dina händer och gör de på ett musikaliskt sätt.
Trummor
Du kan hålla rytmen med ena foten (bastrumman) och samtidigt hålla takten med högra handen på hi-haten i en låt vi spelar tillsammans
Du kan spela ett fjärdedelskomp och hålla rytmen i en låt vi spelar tillsammans
Du kan spela några olika komp och variera dig i takt med dina medmusicerande
Du är säker på flera olika trumkomp och provar nya varianter. Det är lätt för dig.
Elbas
Du kan hitta minst 4 toner på basen som du kan använda i samspelet med andra
Du kan hitta minst 5 toner på basen och med enkelhet följa pulsen i låtarna vi spelar tillsammans
Du är säker på elbasen och vet var minst 6 toner finns. Du spelar också med i låtarna med känsla .
Du är säker på elbasen och vet var minst 8 toner finns. Du spelar också med i låtarna med känsla. Det är lätt för dig.
Gitarr/elgitarr
Du kan hitta minst 4 toner på elgitarren som du kan använda i samspelet med andra
Du kan hitta minst 5 toner på elgitarren och med enkelhet följa pulsen i låtarna vi spelar tillsammans
Du kan ta några av tonerna/ackorden som rockackord och göra de i takt i samspelet med andra
Du är säker på elgitarren och spelar obehindrat rockackord när du vill i takt i samspelet med andra
Sång
Du sjunger i gruppen och behöver ibland hjälp med att hitta rätt toner och rytm.
Du sjunger ganska säkert och får gruppen att veta var de är i låten.
Du sjunger på ett säkert sätt som även fungerar som soloinslag. Du varierar din sång och du lyfter kvaliteten i gruppen.
Du sjunger på ett mycket säkert sätt där tonerna klingar rätt och rytmen/pulsen är utmärkt. Din musikalitet utstrålar energi till dina medspelare.
Ansvar i samspelet
Du är aktivt deltagande men beroende av andra i gruppen för att utvecklas.
Du är aktivt deltagande och intresserad av som ska ske härnäst. Du lyssnar på instruktioner och vill förbättra.
Du visar hänsyn och tar ansvar i gruppmusicerandet. Du spelar lagom starkt så att alla hörs. Du är lyhörd för andra och följsam.
Du visar hänsyn och dar ledaransvar i gruppmusicerandet. Du spelar lagom starkt så att alla hörs. Du kommer med olika intresserade frågor och driver gruppen framåt i samspelet.
Reflektera/analysera
Du reflekterar på en enkel nivå din egen de andras insats i gruppen.
Du reflekterar och gör en enkel analys av din egen och de andras insats i gruppen.
Du reflekterar och analyserar på ett varierat och utvecklat sätt din egen och andras insats i gruppen.
Du reflekterar och analyserar på ett mycket varierat och utförligt sätt din egen och andras insats i gruppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: