Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i NO år 4 -6, Område Cellen

Skapad 2013-01-02 16:18 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Biologi
Hela du består av miljarder små, små celler. De har olika uppgifter och lever olika länge.

Innehåll

Övergripande mål ur kapitel 1 och 2

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Konkretisering av centrala innehållet

Ha kunskap om:

 • Cellens funktioner - att det finns olika celler med olika uppgifter
 • Cellens uppbyggnad med viktiga delar som cellmembran, cellkärna, cellmplasma och mitokondrie
 • Celldelning - att cellen förökar sig genom delning
 • Skillnaden mellan encelliga organismer och flercelliga organismer
 • Skillnaden mellan en djurcell och en växtcell
 • vad som menas med vävnader, organ och organismer

 

 

Undervisning/Arbetssätt

Vi lär oss genom:

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • läsa och bearbeta faktatexter
 • se film

 

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

  • delta i samtal och diskussioner som rör innehållet i arbetsområdet
  • använda dig av den informationen du fått under arbetsområdet när du diskuterar, argumenterar och drar slutsatser i frågor som rör ämnet


 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: