Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi – organisk kemi - åk 8

Skapad 2013-01-02 21:54 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 9 Kemi
Utan kolföreningar kan du inte leva! Du kan inte leva utan kolföreningar! Allt levande är byggt av sådana föreningar och de finns i sådant du använder varje dag: mat, kläder, papper, plast, schampo och mycket mer.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Kopplingar till läroplan

  • Ke
    Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  • Ke
    Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • Ke
    Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

- veta varför kolföreningarnas kemi också kallas organisk kemi
- känna till kolets olika former och deras egenskaper
- veta något om vad kol kan användas till
- känna till hur ett kolväte är uppbyggt
- känna till några vanliga kolväten och vad de används till
- veta hur fossila bränslen bildas
- känna till några fossila bränslen och vad de används till
- kunna beskriva hur man renframställer ämnen ur råolja
- känna till alkoholens egenskaper
- känna till några av alkoholernas användningsområden
- kunna känna igen en alkoholmolekyl
- förstå varför etanol som motorbränsle inte bidrar till växthuseffekten
- känna till organiska syror samt deras egenskaper och användningsområden
- veta hur estrar tillverkas och deras användning i vardagslivet 
- förstå fotosyntesen ur ett kemiskt perspektiv. -
- känna till våra tre viktiga födoämnen som kolhydrater, proteiner och fetter och deras kemiska uppbyggnad.
- känna till vilka livsmedel som innehåller kolhydrater, proteiner och fetter.

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper och förmågor, som eleverna ska utveckla

- Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
- Använda utrustning - Jämföra resultat med
- frågeställningar och dra slutsatser
- Resonemang om resultatens rimlighet och förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
- Dokumentera undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
- Kunskaper om kolväten, fossila bränslen, alkoholer, organiska syror, estrar, kolhydrater, proteiner och fetter.

Arbetssätt och undervisning

- I våra genomgångar kommer du med hjälp av läroböcker, kopieringsmaterial och internet lära dig och studera kol och kolväten.
- Du kommer att göra undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
- Du kommer att få bildvisningar.
- Samtala och diskutera frågor som rör kolets kemi.

Bedömning; vad och hur.

 Indikatorer som visar på kunnandet (baserat på konkretiseringen ovan).Den/de uppgifter/produktioner, som kommer att ligga till grund för bedömningen av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftar till.

- att delta i diskussioner under lektioner
- övningar under lektioner
- att delta i laborationer och skriva rapporter
- prov

Så här beaktar vi det språkutvecklande perspektivet:

- Vi fokuserar på kemiska begrepp och deras betydelse .
- Vi diskuterar och samtalar om kemins utveckling genom tiderna.
- Vi läser och analyserar instruktioner och skriver rapporter.

Matriser

Ke
Kolets kemi – organisk kemi

F
E
C
A
Kommunicera/muntligt
använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
Du deltar inte i diskussioner som rör ämnet.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationer/ Praktiskt arete
genomföra systematiska undersökningar.
Du kan endast med hjälp genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan inte formulera enkla frågeställningar och/eller planera arbetet. I undersökningar använder du oftast utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna men de är svåra att följa då de saknar vissa delar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan med hjälp formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
Du har få kunskaper i området och detta visar du genom att du använder begrepp, modeller och teorier på ett felaktigt sätt.
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: