👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Graffiti

Skapad 2013-01-04 11:57 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Eleverna skapar efter given inspiration egen graffiti genom att först skissa och sedan använda blyerts, vattenfärg och slutligen tusch på minst A3-papper.
Grundskola 7 – 8 Bild
Graffiti är ett (oftast förbjudet) sätt att uttrycka sig i det offentliga.

Men vad är klotter och vad är konst?

Innehåll

 

Genomförande

 

 • Först en liten film om grafitti: http://www.youtube.com/watch?v=lZprK_L-4iI
 • Vi börjar med en lärarledd genomgång med bilder och diskussion kring graffiti: "Graffiti" (konstnärlig ambition) och "klotter". (källa wikipedia)
 • Ca en halv miljard svenska skattepengar per år går till att sanera klotter eller graffiti. Starka kemikalier används.
 • Dess historia (italienska ordet graffito - ristning, och grekiska grapho - skriva), sena 60-70-tal.
 • Kända utövare ("cornbread" philadelphia 1967 skrev bara enkla tags/"klotter", "taki 183" new york 1970-71. "Super kool" gjorde första första kända master "piece" 1972, och Flint 707 första "whole car" (hel tunnelbane/tågvagn 1972. I Sverige: "Ziggy" (draken i youtubevideon), och "Puppet", runt 1980
 • Gällde att vara "king" i tunnelbanan, antingen genom att ha egen stil som alla kände igen, eller genom att "bomba" med sin tag eller crew så ofta som möjligt och på så många ställen som möjligt.   
 • Olika ord:  tag = signatur, throw-up = snabbmålning, oftast i två färger på stressiga/svåra platser, piece = välgjord målning/konstverk (Wildstyle, bubble letters, street art, - Banksy), bite = när man härmar nån annans stil, skinny cap, fat cap = tjocklek på munstycket, whack/toy = misslyckad/väldigt amatörmässig målning som täcker över och "förstör" en annars proffsig vägg
 • Exempel på graffitimålningar (cornbread, super kool, ziggy, moderna målningar och banksymålningar visas och diskuteras).

Sedan gör alla elever: 

1: En/flera snabbskisser på A4 (jag tipsar om tekniker, t.ex snabba penndrag, pilar, sprickor extra outlines, små streck, highlights och "3D") på tavlan)
2: Bearbetning av skissen, tydligare linjer, outlines, highlights mm.
3: Ett A3, där de först gör en noggrannare skiss, sedan färglägger med vattenfärg (ljusa färger först), sedan gör de konturer och detaljer med tusch sist av allt.

Slutligen en inlämning via unikum med egna tankar kring graffiti samt den egna bilden!

Bedömning

Jag kommer bland annat att bedöma hur du arbetar med olika tekniker (blyerts, tusch, akvarell och akryl), hur du gör olika val som tar arbetet framåt, hur du reflekterar kring etik och yttrandefrihet i det offentliga, mm.

Se bedömningskriterier nedan!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bedömningsmatris 7-9

På väg mot >
Grundläggande förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder
På väg mot >
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl ge nomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
På väg mot >
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
På väg mot >
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
På väg mot >
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Presentera bilder med anpassning till syfte och sammanhang
På väg mot >
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Formulera och välja handlingsalternativ
På väg mot >
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme om arbetsprocessen
På väg mot >
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka bilder och kultur
På väg mot >
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva bilder och verk
På väg mot >
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.