Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammar

Skapad 2013-01-07 12:36 i Friskolan Asken Grundskolor
Repetition och fördjupning av vissa grammatiska moment.
Grundskola 9 Engelska
During some weeks we will focus on grammar. Most of it will be old stuff, that you just need to brush up, but there will also be some new things.

Innehåll

Syfte

Ur Läroplan för grundskolan 2011

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Centralt innehåll årskurs 7-9

Ur Läroplan för grundskolan 2011

- Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck.

- Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

- Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation, fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

What we will do

We will work with different exercises in order to learn och repeat the following grammatical structures:

- A / an,

- Irregular plural,

- Adjectives,


- Adverbs,


- There is/are, it is


-  Irregular verb,

- Reflexive and relative pronouns,

- Some / any,

- is/are, was/were, have/has, do/does/did, -s on the verb,

- Simple present tense and continuous form of the verb.

 

Teacher's goals

The teacher's goals are that you should feel more confident (=säker) on how to use the grammatical structures that we have worked with.

Assessment

Every Tuesday we will have a  homework test.

On Wednesday March 2 there will be a test on the grammar structures we have worked with.

See more details the classroom.

Matriser

En
Grammatikprov åk.9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
A / an
Du är på väg att nå nivå 1.
Du har använt "a" eller "an" korrekt i minst hälften av uppgifterna.
Du har använt "a" eller "an" korrekt i nästan alla uppgifterna.
Du har använt "a" eller "an" korrekt i alla uppgifterna.
Oregelbunden plural.
Du är på väg att nå nivå 1.
Du har skrivit korrekt pluralform i minst hälften av uppgifterna.
Du har skrivit korrekt pluralform i nästan alla uppgifterna.
Du har skrivit korrekt pluralform i alla uppgifterna.
Adjektiv / adverb
Du är på väg att nå nivå 1.
Du har använt korrekt ord i minst hälften av uppgifterna.
Du har använt korrekt ord i nästan alla uppgifterna.
Du har använt korrekt ord i alla uppgifterna.
Det är.
Du är på väg att nå nivå 1.
Du har använt korrekt ord i minst hälften av uppgifterna.
Du har använt korrekt ord i nästan alla uppgifterna.
Du har använt korrekt ord i alla uppgifterna.
Reflexivt pronomen.
Du är på väg att nå nivå 1.
Du har använt korrekt ord i minst hälften av uppgifterna.
Du har använt korrekt ord i nästan alla uppgifterna.
Du har använt korrekt ord i alla uppgifterna.
Who / which / whose
Du är på väg att nå nivå 1.
Du har använt korrekt ord i minst hälften av uppgifterna.
Du har använt korrekt ord i nästan alla uppgifterna.
Du har använt korrekt ord i alla uppgifterna.
Some / any
Du är på väg att nå nivå 1.
Du har skrivit korrekt form av some/ any- ord i minst hälften av uppgifterna.
Du har skrivit korrekt form av some/ any- ord i nästan alla upgifter.
Du har skrivit korrekt form av some/ any- ord i alla upgifter.
Enkelt eller pågående presens
Du är på väg att nå nivå 1.
Du har använt korrekt ord i minst hälften av uppgifterna.
Du har använt korrekt ord i nästan alla uppgifterna.
Du har använt korrekt ord i alla uppgifterna.
Irregular verbs
Du är på väg att nå nivå 1.
Du har skrivit korrekt form av verbet i mer än hälften av uppgifterna.
Du har skrivit korrekt form av verbet i nästan alla utgifter
Du har skrivit korrekt form av verbet i alla utgifter
Egna meningar: ordförråd, variation, stavning och övrig grammatik.
Du är på väg att nå nivå 1.
Du kan skapa begripliga och oftast korrekta meningar.
Du kan skapa varierade och i princip korrekta meningar.
Du kan skapa varierade, långa och i princip korrekta meningar som visar att du har ett stort ordförråd och goda kunskaper i stavning och grammatik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: