Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering svenska, åk 6, vt 16

Skapad 2013-01-07 15:05 i Grycksboskolan Falun
Romanen Huset
Grundskola 6 Svenska
Du kommer för en tid framöver vara författare och illustratör till en egen roman.

Hur gör du för att skriva en roman? Ja, det får du tips och idéer till från oss och dina kamrater.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

* formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Konkretisering av mål

Du kommer att få tillfällen att öva:

* Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapa texter där ord, bild och ljud samspelar.
* Olika sätt att bearbeta egna dina texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
* Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
* Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
* Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. * Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Arbetssätt

Du kommer att få skriva romanen om Huset.
Där kommer du att arbeta med att skriva olika kapitel utifrån givna förutsättningar. Då får du möjlighet att skriva texten, efter det kan du öva din förmåga att se hur du kan förbättra texten utifrån respons.
Som sista aktivitet ska du få sammanfatta ditt arbete i mindre grupp.

Bedömning

Jag kommer att bedöma ditt arbete utifrån kunskapskraven i ämnet.
Denna bedömning kommer att läggas in i din befintliga matris för svenska.

* Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
* I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
* De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
* Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
* Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
* Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

 

 

Matriser

Sv

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: