Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid, (Lig, åk 9)

Skapad 2013-01-07 16:00 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi har läst om hur 1800-talet medförde stora förändringar för människors levnadsvillkor i och med industrialisering och en ny organisering av jordbruket. Vid sekelskiftet kring1900-talets början rådde en stor framtidsoptimism. Ökad ekonomisk tillväxt och ständig teknisk utveckling, gav människorna en övertygelse om att människan med sina nya kunskaper skulle kunna skapa en bättre värld. Med facit i hand vet vi att den första delen av 1900-talet kom att innehålla två världskrig med stora mänskliga lidanden - en tid med stora ekonomiska, tekniska, sociala och politiska förändringar.

Innehåll

Mål

Vi kommer att studera:

- orsakerna till första världskrigets utbrott, dess förlopp och konsekvenser

- mellankrigstidens ekonomiska och politiska utvecking, med särskilt fokus på USA och Tyskland.

- det andra världskrigets förlopp och konsekvenser.

- hur enskilda människor är med och påverkar historiens förlopp, hur information och propaganda används som ett medel för att påverka

- Förintelsen 

 

Arbetets innehåll

Vi kommer under arbetsområdet att använda oss av genomgångar, läroboken med instuderingsuppgifter, filmer, skrivuppgifter, gruppövningar, individuella reflektionsövningar såväl som rollspel i grupp och/eller individuellt,  samt läsning och bearbetning av skönlitteratur.

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att få utföra olika reflektionsuppgifter under lektionstid, som kommer att ligga till grund för min bedömning av dina kunskaper. Du kommer också att få göra några muntliga uppgifter individuellt och i grupp. Inför varje uppgift får du en närmare beskrivning kring hur du kan förbereda dig. 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma dina muntliga och skriftliga reflektioner, individuellt och i grupp.Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: