Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 1-3 Raus Planterings skola

Skapad 2013-01-08 10:36 i Raus Planterings skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa handlar om att ge dig möjlighet att röra dig och inspirera dig att leva ett aktivt liv. Du kommer att få fundera på varför det är viktigt att leva ett aktivt liv. Du kommer att lära dig ord och begrepp som är viktiga inom idrott och hälsa.

 

Bildkälla

 CC0 Public Domain

Innehåll

Mål i kursplanen i idrott

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll ur kursplanen i idrott

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Rörelse

Motorik
Under de första skolåren ska eleverna få möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga genom många olika aktiviteter under lekfulla former. Här ska undervisningen fokusera på

grovmotoriska grundformer och deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik. Grovmotorik är rörelser som involverar stora muskelgrupper. För eleverna i årskurserna 1–3 innebär det att de ska få öva på de grovmotoriska grundformerna som till exempel att rulla, åla, stödja och krypa.

Lekar, danser, spel och idrotter
Genom enkla lekar och danser får eleverna i de lägre åldrarna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. För att kunna genomföra lekarna och danserna måste eleverna förstå hur dessa är uppbyggda utifrån en idé med olika överenskommelser som måste följas.

Lekar och rörelser i vatten
Vi bor i ett land med mycket kust och många sjöar. Att kunna simma är därför en viktig förmåga för att kunna utnyttja hav och sjö för rekreation och för att förhindra olyckor. Simning är också en fysisk aktivitet, en träningsform och en motionsform.
Eleverna i årskurserna 1–3 ska få utveckla vattenvana genom att leka i vatten och göra övningar där de tränar på att balansera och flyta, för att sedan lära sig att simma i mag-och ryggläge. Vi simmar  under två 5-veckorsperioder under ett läsår. Simning sker då 3 gånger i veckan med utbildad simlärare.

.

Friluftsliv och utevistelse

Att orientera
För årskurserna 1–3 är innehållet här att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Närmiljön kan vara klassrummet eller skolgården där eleverna känner sig hemma. Med enkla kartor menas till exempel skisser och skolgårdskartor. När eleverna tränar på att orientera sig behöver de begrepp som beskriver rumsuppfattning. För de lägre årskurserna kan det vara enkla begrepp som framför, bakom och vid sidan av.

Natur och utemiljö
Att eleverna känner sig trygga när de är ute och leker är grundläggande för deras utveckling när det gäller fysiska aktiviteter. Kursplanen lyfter därför fram lekar och rörelse i natur-och utemiljö som ett innehåll för årskurserna 1–3.

Genom det här innehållet får eleverna erfarenheter av att leka och röra sig utomhus och även uppleva vilka möjligheter de olika årstiderna ger.

Rättigheter och skyldigheter i naturen
I årskurserna 1–3 tas allemansrätten upp på en grundläggande nivå. Det kan handla om olika former av hänsynstagande, till exempel vilka växter man får plocka, och att man inte får skräpa ned eller göra upp eld hur och var som helst i naturen. Eldning kan tas upp ur flera perspektiv. Dels som trivselfaktor, till exempel hur man lagar mat över öppen eld. Dels som en säkerhetsfråga där det bland annat handlar om att inte vara för nära elden och att förstå vikten av att släcka en brasa innan man lämnar den.

Säkerhet och hänsynstagande
Genom undervisningen ska eleverna få förståelse för att deras beteende i samband med olika fysiska aktiviteter har betydelse både för egen och andras säkerhet. I årskurserna 1–3 ska eleverna få undervisning om säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur-och utevistelser. I de lägre årskurserna handlar säkerhetstänkandet och hänsynen i första hand om att eleverna ska klara att ta hand om sig själva. Det innebär att kunna anpassa sitt beteende till olika normer och regler, att använda material på ett säkert sätt och kunna följa de instruktioner som ges.

Undervisning

Du kommer få undervisning i:

redskapsgymnastik
lekar
olika bollspel och bollekar
dans; minst en dans ska läras in/ läsår
teaktiviteter vil olika årstider
olika friidrottsgrenar
simning
orientering i klassrum, på skolgård och i idrottshall
allemansrätten
att följa lekens regler och ha förståelse för varför regler är viktiga
att vara rädd om dig själv och att "tänka före" det vill säga öva dig på att tänka på vilka "risker" som finns med tex en lek ioch försöka minimera dem innan du skadas
att berätta om hur du upplevde idrottslektionen

Bedömning

Se bedömningsmatris: "Idrott och hälsa årskurs 1-3 Raus Planterings skola".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: