Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, år 5

Skapad 2013-01-08 11:18 i Morgongåva skola F-6 Heby
I undervisningen i Bild ska eleverna få utveckla sin lust, kreativitet och skapande förmåga genom att få prova på olika tekniker och verktyg för att skapa bilder. De ska också lära sig analysera bilder av olika slag t ex läroboksbilder och andra informativa bilder. Även reklam, konstbilder, massmediebilders budskap och påverkan. I undervisningen ingår även ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Grundskola 3 – 6 Bild
...

Innehåll

Så här arbetar vi

Under arbetsområdet kommer du att få:

prova på olika tekniker för att göra bilder t.ex. måla, teckna, göra collage

arbeta med olika redskap t ex färgpennor, akvarellpennor, blyertspennor, kolpennor, pastellkritor, vattenfärger

arbeta med olika material t ex olika slags papper, kol, vattenfärger

träna på att använda olika verktyg t.ex. sax, lim, olika penslar, svamp

prova på olika sätt att bygga upp och t ex skapa djup i bilder

blanda färger och nyanser (färglära)

arbeta med olika former och mönster

Du kommer också att få in inblick i hur bilder kan tolkas och vilken roll de har och har haft i olika sammanhang och kulturer, både historiskt och i

nutid.

Bedömning

Jag kommer att bedöma ditt sätt att framställa dina bilder, det jag bedömer är:

Hur du genomför bilduppgifter och följer instruktioner.

Hur du arbetar med olika material, redskap och tekniker.

Du visar kontinuerligt ditt lärande genom att genomföra våra gemensamma bilduppgifter.

Matriser

Bl
Bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
VISA TLLTRO TILL SIN FÖRMÅGA
Självständighet och tilltro till sin förmåga.
Kan arbeta utifrån mycket tydliga instruktioner men behöver stöd i hela processen för att kunna genomföra och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med sin uppgift, behöver instruktioner för att genomföra och slutföra sitt arbete. Tar enstaka egna initiativ under arbetets gång.
Arbetar självständigt med sin uppgift, genomför den självständigt. Tar egna initiativ för att komma vidare i under arbetets gång.
FRAMSTÄLLA BILDER
Bildprocessen
Arbetar med handledning utifrån en given ide och planering. Behöver stöd i sitt genomförande och under arbetets gång, för att kunna slutföra sitt arbete.
Har ofta egna idéer om hur arbetet ska genomföras. Genomför sitt arbete med handledning.
Kommer alltid med egna idéer och ger arbetet personlig prägel. Genomför och slutför sitt arbete självständigt.
HANTERA METODER OCH TEKNIKER
Använder oftast rätt metod, teknik och redskap utifrån givna instruktioner. Behöver handledning för att lära sig hantera metoder och tekniker.
Använder rätt metod, teknik och redskap utifrån givna instruktioner. Kan hantera de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning.
Använder och förstår varför rätt metod, teknik och redskap bör användas. Har god förmåga att hantera de vanligaste metoderna och teknikerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: