Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antika Grekland och Rom

Skapad 2013-01-08 13:58 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Historia

Innehåll

Syfte

Kursen syftar till att eleven ska få kunskap kring hur människors livsvillkor var i antika  Grekland och Rom. Varför uppstod riken där, hur levde de, vad trodde de på och hur såg samhällsindelningen ut är frågor som behandlas under kursen.

Bedömning - vad och hur

Kursen är indelad i två delmoment där första området behandlar  Grekland och andra delmomentet tar upp Romarriket.  Du kommer läsa i lärobok/Gleerups och svara på frågor som lämnas in.  Redovisning sker genom egna arbeten och prov på arbetsområdena. Besvarade arbetsuppgifter, läxförhör och prov kommer att bedömas. För att klara kursens mål krävs att eleven:

- har grundläggande kunskaper om varför rikena uppstod och dess spridning.
- har grundläggande förståelse för människors livsvillkor i de olika områdena.
- känner till och kan förklara viktiga begrepp, t.ex. demokratibegreppet och förstår hur vi i nutiden kan spåra historiska företeelser.
- har grundläggande kunskaper kring historiska händelser och kan föra enkla resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: