Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna; hinduism och buddhism

Skapad 2013-01-09 08:43 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2016/17 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 9 Religionskunskap
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska få kunskap och förståelse för världsreligionerna judendom, islam  hinduism och buddhism.
Du ska känna till var i världen dessa religioner utövas och hur det går till.
Du ska bli bekant med huvuddragen i religionernas historia, centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du ska också sträva efter att beskriva likheter och skillnader mellan religionerna.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma hur väl du känner till världsreligionerna och vilka centrala tankegångar som finns inom varje religioner, vilka heliga skrifter som ligger till grund för religionen, viktiga religiösa gestalter inom religionerna, hur religionen tar sig uttryck i olika handlingar, riter och högtider.
Du ska också visa att du kan påvisa likheter och skillnader mellan religionerna.

Kopplingar till läroplan

 • Re  C 9
  Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha grundliga genomgångar, där viktiga ord och begrepp förklaras.Vi använder kartor för att lära om religionernas huvudsakliga utbredningsområden.
Vi strävar efter att göra jämförelser mellan religionerna vad gäller de centrala tankegångarna, urkunderna, konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Vi varierar undervisningen mellan genomgångar, enskilt arbete, datoruppgifter och film, enligt elevernas önskemål i höstens utvärdering.
Eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper muntligt i mindre grupper och vi avslutar avsnittet med ett skriftligt prov.

Avsnitt 4

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: