Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommuner och landsting

Skapad 2013-01-09 15:36 i Sofielundsskolan Sollentuna
Ett arbete i år 8 om kommuner och landsting. Beräknad tidsåtgång ca 7-8 lektioner.
Grundskola 8 Samhällskunskap
Kommuner och landsting - vad är det ?

I detta arbetsområde får du veta mer om kommuner och landsting samt hur du kan påverka det som sker i din kommun. Du kommer också att få lära dig hur valsystemet i Sverige fungerar.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen:


Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med följande:

Ord och begrepp inom området 

Den kommunala beslutssprocessen

Gruppresentation av en valfri kommun i Sverige

Kunskapsspel kring kommunal fråga

Filmvisning

Hur det kommunala/landstingskommunala valet går till

Individens möjliheter att påverka kommunens verksamhet

Hur kommunen/landstinget är organiserad och vilka uppgifter dessa har


 

Innehållet kommer att behandlas genom:

genomgångar utifrån lärobok och NE.se/kommun alt kommunen

visning av relevanta filmer från sli.se och YouTube med tillhörande uppgifter

undersökningar av Sollentuna kommun hemsida

muntliga diskussioner/debatter om samhällsfrågor

Detta kommer att bedömas:

Din kunskap om relevanta ord och begrepp.                                      

Dina kunskaper om kommunens och landstingens viktigaste uppgifter

Din presentation av en kommun med tillhörande fakta.        

Dina kunskaper om hur val till riksdag, kommun och landsting går till.                                                                           

Din förmåga att argumentera kring en kommunal fråga.

Ditt resultat på det skriftliga provet. 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: