Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för årskurs 3

Skapad 2013-01-11 08:27 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Område: Musikanalys och ensemblespel
Grundskola 3 Musik
Under år 3 övar vi oss på att "höra och göra" vi skall lära oss att sjunga spela tillsammans.

Därför börjar vi med grunderna så att vi vid läsårets slut kan framföra en hel låt.

Innehåll

Syfte


Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Konkretiserade mål

I arbetsområdet musikanalys skall du få möjlighet att utveckla :

- Din förmåga att deltaga i sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform.

- Din förmåga att associera(beskriva) tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik

- Spel på slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

- Kunskaper kring musiksymboler

Undervisningen

Under höstterminen läggs fokus på olika sångformer samt förmågan att hålla takten och följa rytmer och melodier. "Höra och Göra" kallar jag det. För att kunna samarbeta inom musik måste man ha en aning om vad medspelaren gör och sedan skapa musik tillsammans.

 

Under våren kommer vi att ängna oss åt spel i grupp även kallat ensemble spel.
För att kunna samverka i en grupp med olika instrument måste du både hantera ett instrument men det är inte lätt att lära sig alla. Därför kommer vi gå igenom alla instrument som skolan har sedan ges du möjlighet att att välja huvudinstrument så att du kan bli lite duktigare i ett. I detta arbete kommer vi också kommer vi föra diskussioner om musikuppbyggnad och musikanvändning. Samt lära hos några musikaliska begrepp(ord).  

Bedömning

I arbetsområdet bedöms:

- På vilken nivå du deltar i sång, melodispel och ackompanjemang och ensemble.

- I vilken mån du kan visa förståelse för hur musiken kan påverka tankar och känslor.

- På vilken nivå du lyckas variera ditt instrumentspel. (rytm, klang och dynamik.)

Matriser

Mu
Musik matris F-3 Ljungrenska dat.20130109 v1b

Följande förmågor utvecklas i musikämnet........

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Spela
Ex: enkla anpassade stämmor och rytmer.
Deltar i enkla former av spel tillsammans med andra
Deltar i spel och anpassar med stöd sitt spelande efter takt/rytm.
Deltar i spel och anpassar sitt spelande efter takt/rytm. (flyt och timing)
Spelar med flyt. Anpassar sitt spelande efter takt/rytm
Sjunga
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång och anpassar med stöd efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång.(Unison, kanon och växelsång) Anpassar efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång med god säkerhet. Anpassa efter takt/rytm och situation.
Musikskapande
skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på .(tex imitation, improvisation och skapande med text, bild ,ljud, rytmer och rörelse)
Kan med hjälp gestalta och utrycka musik i olika former, som tex text,bild,ljud,rörelse och dans.
Kan på egen hand gestalta och utrycka musik i olika former, som tex text,bild,ljud,rörelse och dans.
Kan på ett enkelt sätt med hjälp kombinera olika former för att uttrycka musik.(bild, ljud, rörelse och dans.
Kan själv sätta samman olika sätt att uttrycka sig på. (tex att kombinera bild, ljud text, rörelse och dans)
Samtala och beskriva
musikupplevelser och musikens påverkan. beskriv¬ningar av egna musikupplevelser och av hur musik kan påverka människor.
Kan samtala kring musikupplevelser. Beskriver på ett enkelt sätt t.ex. vad man tycker om den, hur musiken påverkar människor.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver genom att ge tydliga exempel kopplat till kända situationer eller egna erfarenheter.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett tydligt sätt musikupplevelser och hur musiken påverkar människor i olika situationer
Samtalar kring musikupplevelser och hur musik påverkar människor i olika situationer. Gör tydliga kopplingar och jämförelser mellan olika situationer.
Sammanhang
Användandet av musik vid högtider sammankomster och i vardagen.
Känner till och kan några av våra vanligaste barnvisor.
Kan några av våra vanligaste barnvisor, samt känner till Nationalsången och någon psalm.
Kan flera barnvisor, nationalsången, någon psalm. Samt kan nämna i vilka situationer som de används
Kan flera sånger och kan knyta dem till rätt årstider, högtider och traditioner.
Funktioner
Musikinstrument och dess funktioner. Musiksymboler som texnoter.
Du vet att det finns olika instrumentgrupper.
Du kan nämna instrumentgrupper vi namn och vet att det finns musiksymboler.
Du kan nämna instrumentgrupper vid namn samt nämna något instrument som ingår och vet att det finns musiksymboler.
Du kan nämna instrumentgrupper vid namn samt nämna något instrument som ingår och kan nämna musiksymboler vid namn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: