Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteratur

Skapad 2013-01-13 19:21 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Genom läsning lär du dig om andra människor och deras sätt att tänka. Du lär känna olika miljöer och platser som kanske ligger långt borta. Det är som att följa med på en resa där mycket är nytt men där du samtidigt kan känna igen dig i andra.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska kunna …
  återberätta delar av innehållet i boken
  tolka texters budskap för att kunna förstå en text på djupet.
  ha åsikter om det du läst och kunna förklara varför du tycker på ett visst sätt.
  högläsa ett avsnitt för klassen för att visa att du kan läsa med flyt.

  bearbeta din text och kolla att du följt svenska skrivregler.

Hur vi ska lära oss detta

Du ska få…
läsa minst en bok under de närmaste veckorna.
ett blad med frågor där du skriftligt får sammanfatta, beskriva, tolka och
ha åsikter om det du läst.
bearbeta din text och kolla att du följt svenska skrivregler.
välja ut och öva att högläsa ett avsnitt ur boken.
tillsammans med kamrat(er) diskutera bokens innehåll.
tillsammans med kamrat(er) redovisa dina åsikter för klassen.

Hur jag får visa vad jag kan

Du ska skriva ner dina svar så utförligt som möjligt.
Din text ska vara bearbetad och följa svenska skrivregler.
Du ska högläsa ett avsnitt ur boken för klassen.
Du ska tillsammans med kamrat(er) redovisa och ha åsikter för klassen.
Du ska lyssna aktivt på kamraternas redovisningar.

Matriser

Sv SvA
Litteratur

På gång
Helt ok
Mycket bra
Toppen
Läsförståelse
  • Sv  4-6
Du kan med stöd av lärare kommentera viktiga delar av texten och börjar få grundläggande läsförståelse (beskriva bokens handling och huvudperson).
Du kan kommentera viktiga delar av texten med viss koppling till sammanhanget och visar på så sätt grundläggande läsförståelse.(beskriva bokens handling och huvudperson).
Du kan kommentera viktiga delar av texten med relativt god koppling till sammanhanget och visar på så sätt god läsförståelse. (beskriva bokens handling och huvudperson).
Du kan kommentera viktiga delar av texten med god koppling till sammanhanget och visar på så sätt mycket god läsförståelse.(beskriva bokens handling och huvudperson).
Tolka och resonera
  • Sv  4-6
Du kan med stöd av lärare, tolka och föra resonemang om budskapet i boken (visa att du förstår texten på djupet).
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskapet i boken. (visa att du förstår texten på djupet).
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskapet i boken.(visa att du förstår texten på djupet).
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskapet i boken.(visa att du förstår texten på djupet).
Läsa och analysera
  • Sv
  • Sv
Du kan med stöd av lärare beskriva din upplevelse av läsningen (skriva vad du tycker om boken och huvudpersonen och förklara varför du tycker så)
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen. (skriva vad du tycker om boken och huvudpersonen och förklara varför du tycker så)
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.(skriva vad du tycker om boken och huvudpersonen och förklara varför du tycker så)
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen. (skriva vad du tycker om boken och huvudpersonen och förklara varför du tycker så)
Högläsning
Du börjar kunna läsa högt med flyt. (högläsa ett avsnitt för klassen).
Du kan läsa högt med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. (högläsa ett avsnitt för klassen).
Du kan läsa högt med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.(högläsa ett avsnitt för klassen).
Du kan läsa högt med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.(högläsa ett avsnitt för klassen).
Skrivregler
  • Sv  4-6
Med stöd från lärare använder du grundläggande skrivregler.
Du använder oftast grundläggande skrivregler i det du skriver
Du använder grundläggande skrivregler i det du skriver och det blir oftast korrekt.
Du använder grundläggande skrivregler korrekt i det du skriver.
Bearbetning
  • Sv  4-6
Med mycket stöd från lärare bearbetar du dina texter för att höja kvalitén.
Du bearbetar och utvecklar, delvis självständigt, dina texter efter den lärarrespons du får så kvalitén oftast höjs.
Du bearbetar och utvecklar dina texter själv efter den lärarrespons du får så kvalitén höjs.
Genom att ofta själv upptäcka vad som behöver förbättras, bearbetar och utvecklar du dina texter så kvalitén höjs. Du utgår också från den lärarrespons du får.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: