👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designarbete i metall för åk. 7

Skapad 2013-01-14 13:08 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Vi designar och tillverkar olika föremål av metall och vi samtalar kring materialens egenskaper och användning.
Grundskola 7 Slöjd
Vi kommer att designa och planera egna idéer till metallarbeten och vi bekantar oss med de verktyg som är speciella för arbetet i metallmaterialen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att använda metallmaterialen på ett designriktigt och ekonomiskt sätt. I samband med att vi arbetar med materialet lär vi oss vilka verktyg som är lämpliga i olika situationer och vi samtalar också kring de egenskaper som de olika metallerna har. Naturligtvis diskuterar vi också hur vi använder materialen i vårt samhälle och hur denna användning kan påverka vår miljö.

Hur och med vad arbetar vi?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl

E
C
A
Idé och planering
Du kan med hjälp av inspirationsmaterial och läraren presentera en idé och visa den med en enkel skiss, samt göra materialval. Du kan välja vilken form och färg du vill ha.
Du kan med viss hjälp av inspirationsmaterial och läraren presentera din idé med en enkel ritning/mönster med förklaringar och mått. Du kan med viss hjälp göra medvetna val av material, färg, form och funktion utifrån miljö och ekonomi.
Du kan presentera din idé med en skalenlig och måttsatt ritning/mönster. Du gör medvetna val av material, färg, form och funktion utifrån miljö och ekonomi.
Genomförande-Säkerhet och arbetsmiljö
Du arbetar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. .
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt. .
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt samt visar gott omdöme. .
Genomförande - Förstå och tillämpa instruktioner
Du kan följa en enkel instruktion, ritning, mönster eller arbetsbeskrivning när någon visar. Du kan följa en enkel muntlig instruktion.
Du kan relativt självständigt följa en enkel skriftlig instruktion, ritning, mönster eller arbetsbeskrivning.
Du kan självständigt följa olika typer av instuktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar.
Genomförande - Teknik och redskap
Du använder enkla redskap, verktyg och tekniker. Du kan med hjälp genomföra enkla slöjdarbeten.
Du använder dig av olika redskap, verktyg och tekniker. Du kan i stort sett arbeta självständigt och genomför utvecklade slöjdarbeten.
Du vet vilka redskap, verktyg och tekniker du ska använda i ditt arbete. Du kan arbeta självständigt och genomför välutvecklade slöjdarbeten. Du kan vid behov ompröva dina tidigare val, samt tillämpa kunskaper i nya situationer.
Miljö och kulturarv.
Du har grundläggande kännedom om olika materials miljöpåverkan.
Du har god kännedom om olika materials miljöpåverkan.
Du har mycket god kännedom om olika materials miljöpåverkan.
Utvärdering
Du kan beskriva och enkelt värdera arbetsprocessen. Du använder delvis slöjdspecifika begrepp.
Du kan beskriva och ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen. Din användning av slöjdspecifika begrepp är relativt god.
Du kan beskriva och ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen. Din användning av slöjdspecifika begrepp är god.