Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnestism

Skapad 2013-01-17 08:44 i Sandvalla skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Du kommer i detta arbetsområde att få arbeta med magnetism och elektricitet.

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Du ska:
- kunna ge exempel på hur magneter används.
- känna till hur en magnet fungerar.
- kunna förklara hur en kompass fungerar.
- känna till olika material som leder ström.
- kunna ge exempel på hur elektricitet används.
- förklara vad som menas med en elektrisk krets.
- kunna koppla så att en lampa lyser.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- göra undersökningar med hjälp av planeringar.
- dokumentera dina undersökningar.
- diskutera kring magnetism, elektriska kretsar och elanvändning.
- använda dig av begrepp som är kopplade till området.

Undervisning

Du kommer att få:
- lyssna på genomgångar.
- läsa faktatexter.
- diskutera.
- titta på filmer.
- göra undersökningar och dokumentera.

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: