Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 vt-13

Skapad 2013-01-21 15:37 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Mål för undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Så här arbetar vi

Vi kommer att arbeta konkret och laborativt, med genomgångar, matteprat och gruppövningar. Du kommer att få räkna i din mattebok, lösa olika problem, arbeta med arbetsblad och träna dig med hjälp av datorn och spel. Vi arbetar både enskilt och tillsammans i grupp.

Bedömning

Arbetsområden och dina förmågor kommer att bedömas genom olika diagnoser, samtal, laborationer och gruppövningar.

Matriser

Ma
Arbetsområden

Efter de olika arbetsområdena ska du kunna

Påbörjat
På god väg
Uppnått målet
hur mycket 10 000 är och hur talen 0-10 000 är uppbyggda.
ordna och jämföra tal 0-10 000.
addera (lägga ihop) tal som innehåller tusental, hundratal, tiotal och ental.
(t.ex. 3210+4000, 3265+3200, 2456+5520, 3265+5521)
subtrahera (minska) med hela tusental, hundratal och tiotal.
(t.ex. 5736-2000, 5736-200, 5736-20)
använda algoritmer som uträkningsmetod.
multiplikationstabellerna 1-10.
räkna division med hjälp av multiplikationstabellerna.
(t.ex. 6x4=24, 24/4=6)
lösa vardagsproblem med de fyra räknesätten och redovisa hur du tänkt.
konstruera enkla matematiska problem.
dubbelt och hälften.
hur delar kan benämnas och uttryckas som enkla bråk.
(t.ex. en halv = ½, en fjärdedel = 1/4)
avläsa och göra ett enkelt diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: