Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2013-01-22 15:56 i Ängås skola F-6 Orust kommun
Vi kommer att arbeta med Forntiden och det arbetet kommer även att ämnesintegreras med svenska. Som avslutning på vårt arbete kommer vi att titta på hällristningarna i Tanumshede.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Jorden skapas, livet börjar, dinosaurierna kommer... Hur Sverige såg ut innan människorna kom och vad vi ser för spår av det ännu idag. Sedan skall du få lära dig mer om hur vardagen kan se ut för människor på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. Välkommen på en resa bakåt i tiden! Redovisningen av dina kunskaper sker genom att du visar dina förmågor i de olika uppgifterna du får .

Innehåll

Undervisningens innehåll och uppgifter

 
 • dinosaurier
 • istiden
 • forntiden
 • stenåldern, bronsåldern, järnåldern
 • metaller: brons, järn
 • arkeolog
 • tidslinje: dåtid, nutid, framtid
 • flinta
 • redskap
 • verktyg
 • boplats
 • hällristning
 • runskrift

 Redskap & Verktyg under forntiden

Mat
Vad människorna åt under forntiden

Boende
Hur människorna bodde under forntiden

Tidslinjen när det gäller att kunna placera dinosaurier, istiden och stenåldern rätt på en tidslinje

Jämförelse
Skillnaden mellan forntiden och hur vi lever idag

Fynd & lämningar
Kunna berätta om fynd och lämningar som finns

 

Centralt innehåll ur Lgr11 som berör arbetsområdet

Under temat kommer du genom film, litteratur, informationssökning på internet, diskussioner och genomgångar få lära dig mer om forntiden för att kunna se skillnader och likheter med vår tid. 
Du får på olika sätt dokumentera dina kunskaper både genom att muntligt berätta, skriva olika texter och skapa i bild för att få en djupare förståelse.
Du kommer att skriva både för hand och på datorn.
Du kommer att få möjlighet att arbeta i grupp och enskilt.

I arbetsområdet kommer du att få arbeta med följande uppgifter:
Läsa faktatexter och diskutera där du visar att du förstår vad du läst.
Skriva en berättelse om människornas levnadsvillkor.
Skriva faktatexter och svara på frågor om hur livet var på sten- brons- och järnåldern.
Göra en tidslinje.
Söka fakta i böcker och på internet som du redovisar i vår ".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Godtagbara kunskaper för området

Du visar att du har godtagbara kunskaper för området genom att:

- kunna beskriva hur det var att leva på forntiden genom att delta i samtal, återberätta, skriva egna enkla texter och skapa i bild. - kunna göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid - visa förståelse för vad en tidslinje visar och kunna göra en egen tidslinje - reflektera över likheter och skillnader vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden - kunna berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: