Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ht.16 åk 1

Skapad 2013-01-23 13:52 i Långareds skola Alingsås
Engelska i åk 1 - tala, lyssna, förstå.
Grundskola 1 Engelska

Engelska ht -16

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Detta visar vad du ska kunna i engelska i årskurs 6 för att få betyget A.

Kopplingar till läroplan

 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  A 6
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  A 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • En  A 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Centralt innehåll

Detta kommer vi att arbeta med i engelska i vår.

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Vi arbetar bl.a. med följande arbetsområden: Säga sitt namn, hälsningssfraser, klassrumsfraser, siffror 0-20, färger, kläder, kroppsdelar, familjen, veckodagar och djur.

Eleverna lyssnar till lärarens berättande, högläsning, engelska filmer, sånger, rim, ramsor, lekar och drama.

Eleverna övar på att säga nya ord i talkör.

Eleverna övar på att tala engelska genom enkla rim och ramsor.

Eleverna övar på engelska ord genom att sjunga engelska sånger. 

Eleverna övar på att förstå enkla instruktioner på engelska.

Konkreta mål

Du ska få möjlighet att utveckla:

din förmåga att förstå enkel talad engelska.

din förmåga att säga enkla ord på engelska.

din förmåga att förstå enkla instruktioner på engelska. (t.ex. Sit down, please. Stand up, please.)

Bedömning

I arbetsområdet bedöms det på vilket sätt,

du deltar i sånger, rim och ramsor.

du förstår enkla engelska ord.

du kan säga enkla vanliga engelska ord.

du kan lyssna på och förstå enkla instruktioner på engelska.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: