Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktionsuppgift: "öppningsbar bro"

Skapad 2013-01-28 09:19 i Oskarshamn
Konstruktionsuppgift som bygger på tidigare arbeta kring hållbara och stabila konstruktioner. Du ska konstruera en bro som är öppningsbar, öppningen kommer regleras med hjälp av pneumatik/hydralik.
Grundskola 8 – 9 Teknik
Du ska tillsammans med din grupp genomföra ett utvecklingsarbete där uppgiften är att konstruera en modell av en bro utifrån vissa krav och att dokumentera arbetsprocessen. Bron ska var öppningsbar och regleras med hjälp av pneumatik/hydralik.

Innehåll

Kursplan i ämnet

"Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov"
Genom arbetsområdet kommer du få träna och utveckla dina kunskaper kring hållbara och stabila konstruktioner. Då din brokonstruktion ska vara öppningsbar kommer du även utveckla din förmåga att pröva och ompröva möjliga ideer till fungerande lösning.

Arbetssätt och undervisning

"Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap."

Inledningsvis kommer du få lärarledda genomgångar och uppgifter som handlar om:

 • hållfasta och stabila konstruktioner,
 • material och materialval,
 • ritteknik och broar och andra byggnadsverk genom historien.
 • Kraftöverföringen pneumatik/hydralik, hur den fungerar samt hur du praktiskt kan använda tekniken inom uppgiften.

Som inspirationsmaterial  kommer vi att använda Puls Teknik, kapitlet ”Knak och brak”(Bära eller brista), samt Internet.

Du kommer att arbeta i grupp om tre elever i varje.

 

Du ska tillsammans med din grupp genomföra ett utvecklingsarbete där uppgiften är att konstruera en modell av en bro utifrån vissa krav och att dokumentera arbetsprocessen.
Bron ska var öppningsbar och regleras med hjälp av pneumatik/hydralik.

Krav för modellen

 • Bron ska vara konstruerad så att en båt med måtten 22(B)x30(H)cm  kan passera under/igenom
 • Bron ska klara en minimibelastning
 • Bron ska vara konstruerad med tanke på design och stabilitet.

Material

 • Fyrkantslist, 10x10 mm
 • "Regelmaterial", 2x15 mm
 • Sprutor och plastslang till kraftöverföringen
 • Kartongmaterial som "körbana" samt en bottenplatta som ni bygger eran konstruktion på.

 

Visa vad du lärt dig

Du visar dina kunskaper genom:

 • Aktivt deltagande i samtal och diskussioner.
 • Hur du driver konstruktionsarbetet framåt under lektionerna,
 • Att visa och berätta om er modell av en bro och hur den uppfyller kraven
 • En slutuppgift där du, enskilt, utifrån dina loggboksanteckningar beskriver hur ni har byggt och motiverar varför ni har byggt så, vilka problem ni har stött på och hur ni har löst dem.


 

Tidsram

Ni kommer att få 7 lektionstillfällen att bygga på.
Under den tiden ska ni även gör stödanteckningar till den individuella skriftliga inlämningen som kommer avsluta arbetsområdet.

Bedömning

Det som kommer redovisa i bedömningsmatrisen är hur:

 

 • Du kan beskriva och förklara hur man ska bygga för att det ska bli stabilt och hållbart och vilken betydelse valet av material har,
 • Du kan använda de ord och begrepp som ingår inom konstruktionsarbeten,
 • Du kan föra resonemang om broar, deras funktion, utveckling och betydelse genom historien,
 • Du kan samtala med dina klasskamrater om gruppens konstruktionsval och dess fördelar och nackdelar.
 • Du kan genomföra ett teknikutvecklingsarbete där uppdraget är att utforma en modell av en öppningsbar bro enligt vissa krav,
 • Du har dokumenterat ditt arbete i form av skisser, ritning och loggbok.


 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: