Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 9 Livets träd

Skapad 2013-01-28 10:03 i Västra Berga skola Helsingborg
På ett kreativt sätt blanda olika tekniker som att sy för hand och på maskin. Utveckla dina förmågor genom att använda material och färger på ett varierande uttrycksfullt sätt.
Grundskola 9 Slöjd

Fritt arbete efter hela arbetsprocessen

Innehåll

Kurs:

I detta arbete visar eleven alla delarna i arbetsprocessen. Det är fritt att välja i vilket eller vilka material som eleven vill arbeta i. Arbetet monteras utifrån dina idéer.

Syfte

Eleven skall visa sin egna idéer, överväga, framställa och sedan utvärdera sitt arbete.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Förmåga

Eleven skall visa sin förmåga att självständigt planera, genomföra och slutföra sitt arbete.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt och redovisningsform

Eleven skall göra en planering av sitt arbete för att sedan framställa detta. Under arbetets gång skall eleven överväga olika beslut. Arbetet avslutas med att redovisas på www.slojd.nu

Innehåll

Arbetsprocessen; idé, övervägande, framställning samt värdering.

Kunskapskrav

Se bedömningsmatris nedan

Utvärdering

Sker kontinuerligt samt skiftligt efter att arbetet avslutats på din kunskapsblankett 

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i Slöjd år 7-9

Enkel och delvis
Utvecklad och relativt väl
Välutvecklat och väl
Idéutveckling
.Jag har en idé och kan berätta om den samt göra en enkel skiss.
Jag kan rita och visa enkla förslag till slöjdarbeten. Jag kan utveckla mina egna idéer
Jag använder olika inspirationskällor och ritar egna förslag till slöjdarbeten på ett välutvecklat sätt.
Överväganden
Jag väljer färg och form.
Jag visar intresse för material, färg och form. Jag tänker på hur jag använder materialet.
Jag väljer material, färg och form och förklarar mina val med tanke på utseende, funktion och miljö.
Jag kan med hjälp följa en muntlig instruktion.
Jag kan följa en muntlig/skriftlig instruktion eller arbetsbeskrivning.
Jag kan självständigt arbeta efter, även egna, instruktioner, ritningar, mönster, arbetsbeskrivningar.
Framställning
Jag behöver stöd och hjälp för att komma igång.
Jag arbetar med rätt saker på lektionerna.
Jag tar egna initiativ som leder arbetet framåt.
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik
Jag har provat att arbeta med olika arbetsmetoder och tekniker.
Jag kan ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Jag har provat att arbeta med olika verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Jag kan välja lämpliga verktyg, redskap och kan hantera dessa på ett självständigt och säkert sätt.
Jag tar hand om mitt arbete och min arbetsplats samt följer säkerhetsföreskrifterna
Jag tar ansvar för mitt arbete, min arbetsplats samt slöjdsalens material och verktyg och följer säkerhetsföreskrifterna.
Jag väljer att arbeta ergonomiskt rätt och följer salens säkerhetsföreskrifter samt tar ansvar för arbete, material och verktyg.
Värdering
Jag kan i ord och bild redovisa arbetsprocessen i min slöjdportfolie.
Jag kan skriva en redovisning om min arbetsinsats och utförligt beskriva hela arbetsprocessen.
Jag kan skriva en redovisning och förklara och motivera olika steg i hela arbetsprocessen på ett välutvecklat sätt. Jag utvärderar hela arbetsprocessen där jag svarar på alla delfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: