Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht-18 En New Champion 6 kap.3a - 4b Ry

Skapad 2013-01-29 15:50 i Lunds för- och grundskolor
Tala, lyssna, läsa och skriva engelska.
Grundskola 7 Engelska
Du kommer att arbeta med kapitel 1a - 2b i New Champion 6

Innehåll

Mål för elev

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Innehåll

Eleverna arbetar med olika texter samt olika grammatiska övningar. De kommer också att få lyssna på engelska hörövningar för att träna hörförståelsen. De kommer också att få samtala på engelska och på så vis träna att kommunicera på engelska.

Genomförande

  Under v 2 - 14 arbetar vi med olika texter, samtal, skrivuppgifter och hörövningar.

 

Bedömning

Bedömning görs fortlöpande under lektioner och genom prov.

Kursplanemål

Förbättra din förmåga att förstå muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar • Bekanta dig med skönlitteratur. och annan fiktion. • Utveckla strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion:
• Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner • Samtal och diskussioner samt argumentation • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet
dölj »

Matriser

En
Engelska åk 7 liten grupp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framförande
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig framställning i olika sammanhang kan du uttrycka dig begripligt och enkelt. Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar sig även med visst flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt. Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt . Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Förståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: