Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2013-01-30 08:50 i Ätranskolan Falkenberg
Grundsärskola 5 Matematik
'Matte är roligt!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syfte är att du ska bli då säker på talen 0-10 och inte behöva räkna varje föremål för att se antal.

Du ska även arbeta med tal inom 10 - 20.

Syftet är också att få en förståelse för 10-tal och hur man kan använda 10-tal upp till 100 i praktiska situationer i vardagen t ex då man ska köpa något i kiosken.

Undervisningens innehåll: Vad?

Du kommer att få träna främst på taluppfattning i området 0-10, att addera och subtrahera tal 0-10 men även arbeta med tal upp till 20. Ibland använder vi konkret material samt IPad.

Du kommer att få träna på 10-kamrater genom spel och appar på lärplatta och dator.

Du kommer att få öva på talet före - talet efter med konkret material och stenciler/i matteboken och lärplatta.

Vi kommer att jobba med 10-tal upp till 100 genom att använda pengar, tallinjer, "hoppa 10-steg" och övningar på dator/lärplatta.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att träna
i mattebok
med ipad
med stenciler ur mattebok
praktiskt med enskilt stöd
med datorn
vardagliga konkreta träningssituationer.

Bedömning

Du kommer att bedömas i din förmåga att använda och förstå:
* talen 0-10 samt använda tal 10-20

* tiotalen 0-100
* talet före och efter
* tiokompisarna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  1-6
 • Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: