👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 7

Skapad 2013-01-30 09:29 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vi kommer att jobba med klimatområdena i världen och de förutsättningar som finns i dessa områden. Vi kommer även att använda oss av kartböcker för att se skillnader mellan olika delar av världen.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Varför ser jordens yta ut som den gör?

Hur förändras jordytan och varför?

Vilka klimatområden finns på jorden?

Bor det människor överallt på jorden? Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet?

Hur är det att leva i olika klimatområden, i öken, regnskog eller nordpolen?

Vilken information kan man hitta i en vanlig kartbok?

Innehåll

Syfte

Här nedan följer syftet.

Centralt innehåll

Genomförande1: Du gör en geografidiagnos över namngeografi i världen. Vi jobbar med diagnosen med hjälp av kartbok.

Vi läser i läroboken "geografi 7-9", sida 10-15

Du som känner dig osäker eller bara vill bli duktig på namngeografi får gärna träna på seterra.net. Det är gratis och en mycket bra träning.

 

 2: Ni ska göra en ordlek med orden på sida 14 i läroboken "Geografi 7-9".

 

3: Vi jobbar med olika kartövningar för att träna på att hitta i en kartbok och tolka olika typer av kartor. Vi gör fyra olika kartövningar:

 • Afrikaresan
 • Europaresan
 • Kartboksövning över karttecken och tematiska kartor
 • Jordens gradnät

 Vi jobbar enskilt eller parvis.

 

4: Vi gör parvis en klimatkarta/ vegetations och befolkningskarta i A3 och presenterar muntligt. Ni kommer att få ett papper med instruktioner.

 

När ni presenterar er karta ska vi visa den och svara på följande frågor.

Är ni nöjda med världsdelarnas form, storlek och placering?

Hur har ni valt ut era stormakter, öar, mindre hav och städer?

Varför finns bergskedjorna just på sina platser?

Vad är en halvö, kontinent, världshav, bihav, bukt och vik?

Ni har nu färglagt olika klimat/vegetationsområden, men...

a. Vad är ett klimat?

b. Vad är ett vegetationsområde?

c. Vilka olika vegetationsområden har ni med? Berätta kort om två av dem.

d. Välj ut två andra och försök förklara varför de "skapats"

e. Har ni med några floder? Hur har de skapats?

 

5:Vi läser om klimatområden på jorden i läroboken "Geografi 7-9" s. 54-72
Ni svarar på frågorna i läroboken. S. 72. Uppgifter 1,2,3,4,5,6,10,11,13,17,19.

Du får svara på flera frågor om du vill.

 

6. Vi läser världsdelarna Afrika och Oceanien

 

Bedömning

Uppgifter

 • viktiga ord

 • Rita karta- Världen

 • viktiga ord

 • Rita karta- Världen

 • Viktiga geografiord

 • Rita karta- världen

 • Extrauppgift geografi

 • Extrauppgift Geografi

 • Extrauppgift Geografi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Omdöme Geografi

På väg att uppvisa grundläggande förmåga
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Uppvisar mycket god förmåga
Samspel mellan människa, samhälle och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källkritik
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.