👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5 ht 2018

Skapad 2013-02-05 15:15 i Njutångers skola Hudiksvall
Grundskola 5 Engelska
Engelskaundervisningen är varierande och varje lektion innehåller alltid momenten läsa, skriva, lyssna och tala. Texter, lekar, sånger, filmer och blandade övningar hjälper till att fånga elevernas intresse för språket.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i engelska syftar till att eleverna ska .........

Centralt innehåll

Arbetssätt

Vi arbetar enskilt och i grupp med .......

att lyssna på och samtala om texter på enkel och tydlig engelska

att läsa och översätta texter

att skriva enkla meningar och hela texter 

att träna uttal

att öva in grundläggande grammatik

att se filmer och lyssna på radioprogram

att utöka ordförrådet

att använda språket i spel och lekar

 

Bedömning

Jag bedömer dina kunskaper i att

-uttala engelska genom att läsa och tala.

-förstå tydligt talad engelska genom att skriftligt och muntligt besvara frågor och delta i samtal.

-kunna redogöra för innehållet i de filmer vi ser och de program vi lyssnar på.

-kunna använda grammatiska kunskaper på ett tillfredsställande sätt i tal och skrift.

-förstå och kunna arbeta självständigt med övningsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6