Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2013-02-12 16:57 i Östad skola Lerum
Vi kommer att bekanta oss med de 5 stora världsreligioner: Kristendom, Judendom, Islam, Buddism och Hinduism.
Grundskola 5 – 6 Bild Svenska Samhällskunskap Religionskunskap
Du ska kunna jämföra fakta om de olika religionerna. Vilka likheter finns? Vilka ritualer, heliga platser, böcker, symboler mm är förknippade med religionerna?

Hur påverkas människorna, samhället av den religion som är i majoritet?

Innehåll

Varför gör du det här?

Genom undervisningen ska du bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Du ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Du ska din utveckla din förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.

Vad behöver du lära dig?

 • baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler.
 • att kunna beskriva världsreligionernas viktigaste grundtankar och skrifter.
 • att kunna diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
 • att använda olika källor för att söka relevant information.

Hur gör du?

 • titta på filmer,
 • diskutera i mindre grupper,
 • läsa fakta,
 • spela teater,
 • redovisa kunskaperna genom teater, film, bok eller konstruktion.

Det här kommer att bedömas:

Följande förmågor kommer att bedömas:

 

o   Du har kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler.

o   Du diskuterar om likheter och skillnader mellan olika religioner.

o   Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.

o   Du jämför kristendomen betydelse för kultur och samhälle.

o   Du kan diskutera hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.

o   Du kan diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.

 

o Du kan använda olika källor för att söka information.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: