Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska , år 4

Skapad 2013-02-13 10:26 i Östad skola Lerum
Planering för engelska under läsår 4
Grundskola 4 Engelska

Hello! Are you ready for some English?

Innehåll

Varför gör du det här?

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare ( Lgr-11)


De förmågor du kan utveckla är:

  •  att förstå och tolka innehåll i talad engelska och skrift
  • att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • använda språkliga strategier för att förså och göra sig förstådd på engelska
Vad behöver du lära dig?

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina förmågor när det gäller att tala, samtala, lyssna och skriva på engelska. Under lektionerna kommer vi att lägga fokus på:
• att tala engelska, svara på tilltal och enklare fraser
• att utöka ditt engelska ordförråd, speciellt inom områden som är välbekanat för dig, så som skola, familj, hem, fritid
• att ställa frågor till någon annan
• att ha ett samtal
• att ta emot muntliga instruktioner
• att lära sig olika sånger och ramsor
• att lyssna på sagor och berättelser
• att ha skriftliga och muntliga presentationer
• att skriva enkla texter
• enkla grammatiska regler

Hur gör du?

För att du ska få möjlighet att lära det här ska vi på lektionerna:

• tala mycket engelska
• öva på nya ord, uttal och dess betydelse
• ha muntliga och skriftliga presentationer
• att lyssna på engelska dialoger
• få möjlighet att ställa frågor och samtala
• sjunga engelska sånger
• läsa engelska sagor och texter
• skriva engelska texter
• arbeta med olika arbetsuppgifter där du övar engelska skriftspråket

Det här kommer att bedömas

Du kan visa dina förmågor och vad du lärt dig under lektionerna då du får möjlighet att arbeta enskilt, i grupp och delta i diskussion. Det som kommer bedömas är:

• att du deltar aktivt under lektionerna och talar engelska ( ord och enkla fraser)
• att du lär dig nya ord för att utöka ditt ordförråd, både uttal och hur de stavas
• att du lyssnar och förstår talad engelska, enkla instruktioner och fraser -
• att du kan läsa enkla texter på engelska
• skriva enkla meningar på engelska

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: