👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My Name is Khan

Skapad 2013-02-15 09:49 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Skriftlig övning på frågor som rör boken The Wave av Morton Rhue.
Grundskola 9 Engelska
Efter att ha sett filmen " My Name is Khan"så ska du nu få skriva en uppsats samt diskutera en del frågor som rör budskapet i filmen.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområdet var främst att få se filmen och förstå budskapet i den. Sedan är syftet med den skriftliga övningen att du ska visa din förmåga att använda språket korrekt samtidigt som du ska kunna reflektera kring budskapet i filmen.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Undervisningen

Se filmen My Name is Khan. Besvara medföljande frågor till filmen och diskutera i grupper och i klassen..

Skriva en uppsats om filmen..

Bedömning

Det som bedöms är följande:

Språk: ordförråd, variaton, meningsbyggnad.

Stavning

Grammatik: att ha koll på grundläggande grammatiska regler som t.ex. verbformer och komparering av adjektiv.

Förståelse: Att kunna visa förståelse för budskapet i filmen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9

Matriser

En
Engelska: My Name is Khan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Ordförråd Variation Meningsbyggnad
skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Enkelt ordförråd.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Bra ordförråd.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Stort ordförråd.
Stavning
Du har en stavning som behöver ses över. Ett antal fel.
Du har ett få antal stavfel.
Du har en korrekt stavning.
Grammatik
Du har ett antal grammatiska fel i din text som bör ses över.
Du har få grammatiska fel i din text.
Du har en korrekt grammatsk hantering.
Förståelse
Budskap Tankar Koppling
Du visar din förståelse genom att... - enkelt redogöra för, diskutera och kommentera innehållet i boken. Något för enkelt redovisat.
Du visar din förståelse genom att... - välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i boken.
Du visar din förståelse genom att... - välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i boken. Du redovisar dina egna tankar på ett mycket bra sätt.