Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Europa

Skapad 2013-02-18 14:59 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Undervisningen om Europa ska ge dig utökad kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn- och lägesnamn. Detta så att du kan orientera dig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor i olika delar av världen.
Grundskola 5 – 6 Geografi

Du kommer genom detta arbete att få en inblick i hur det är att leva i olika delar av Europa och få kännedom om olika länder, regioner, orter, öar, vatten och berg som ligger här. Du kommer att få använda kartboken och andra källor som t.ex olika webbsidor och faktaböcker för att hitta geografisk information om olika länder. Du kommer att få kännedom om några centrala begrepp inom geografi och delta i genomgångar och diskussioner på lektioner. Du kommer också att få skapa en egen resedagbok där du får möjlighet att fördjupa dig i länder som du själv väljer.

Innehåll

Mål du ska ha uppnått efter arbetets slut:

Du ska:

 • kunna peka ut Europa på en världskarta 
 • kunna peka ut ett flertal av de länder som tillhör världsdelen och veta namnet på respektive lands huvudstad. 
 • kunna använda en atlas som källa för att söka geografisk information samt veta hur du använder registret för att finna ett land/stad/område.
 • med hjälp av specialkartor i en atlas kunna finna varierande fakta om ett land i Europa. 
 • känna till och använda dig av några geografiska begrepp.
 • kunna beskriva några av Europas naturtyper.
 • kunna nämna några sevärdheter i Europa.
 • ha skrivit en fullständig resedagbok utifrån de krav som ställs i separat arbetsbeskrivning och därmed kunna redovisa varierande fakta om olika länder i Europa. 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Arbete med kartböcker och läroböcker
 • Film
 • Faktasökning i böcker och på internet
 • Producera text skiftligt i form av en resedagbok.
 • Arbetsblad
 • Spel på internet, ex SETERRA

Bedömning

Bedömningen kommer att grundas på hur väl du uppfyller ovan nämnda undervisningsmål. Målen är knutna till kunskapskraven i Geografi för åk 6 och du kommer att bedömas skriftligt genom ett slutprov och den resedagbok du skriver och lämnar in.

Matriser

Ge
Bedömningsmatris Europa/Geografi åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Namngeografi
Du behöver utveckla dina kunskaper om Europas namngeografi.
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
Atlas, kartor och kartböcker
Du behöver utveckla dina kunskaper om hur en karta används och vilken information en karta ger
Du har grundläggande kunskaper om kartor och atlas och kan med viss säkerhet använda en atlas som källa för att söka geografisk information samt veta hur du använder registret för att finna ett land/stad/område.
Du har goda kumskaper om kartor och atlas och kan använda en atlas som källa för att söka geografisk information samt veta hur du använder registret för att finna ett land/stad/område. Du kan med hjälp av specialkartor i en atlas finna varierande fakta om ett land i Europa.
Du har mycket goda kunskaper om kartor och atlas och kan på ett säkert sätt använda en atlas som källa för att söka geografisk information samt veta hur du använder registret för att finna ett land/stad/område. Du använder på ett säkert sätt specialkartor i en atlas och finer varierande fakta om ett land i Europa.
Geografiska begrepp
Du behöver utveckla din förmåga att använda geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Arbete med resedagboken
Du har inte färdigställt texter om länder och därmed inte följt arbetsplaneringen. alternativt: Du har skrivit mycket kortfattat och bristfälligt om ett eller flera länder.
Du har skrivit kortfattat om länder och följt arbetsplaneringen vad gäller innehållet. Du har använt dig av kartboken och ytterligare en källa för att finna information om länderna. Du redovisar ditt arbete på ett relativt väl genomarbetat och tydligt vis.
Du har skrivit grundläggande om länder och följt arbetsplaneringen vad gäller innehållet. Du har använt dig av kartboken och ytterligare källor för att finna och bearbeta information om länderna. Du redovisar ditt arbete på ett förhållandevis genomarbetat och tydligt vis.
Du har skrivit utförligt och beskrivande om länder och följt arbetsplaneringen vad gäller innehållet. Du har använt dig av kartboken och ytterligare flertalet källor för att finna och bearbeta information om länderna. Du redovisar ditt arbete på ett mycket genomarbetat och tydligt vis.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: