Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Backpacker

Skapad 2013-02-23 15:07 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
”A person who makes a journey has always got something to tell”
Grundskola 7 – 9 Engelska
I am sure that you have made a journey sometime somewhere that has made a great impression on you. What you saw and experienced will always stay in your memory.

This time you are going to make a pretended journey through Britain. Imagine you are going on a trip to the British Isles. What will you do? What will you see? What places will you visit? Who will you meet?

In this assignment you are going to make this journey by writing a travel-story. You can present it in different ways, either a traditional text or a Google presentation.

You need creativity and curiosity!

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Sånger och dikter.

Arbetssätt

Text work
Britain is Great! (p 96-100) - wb: p 128 (A, B, C)
British All Sorts (p 101-103) - wb: p 128
The Routemaster (p 104-105) - wb: p 129 (A, B)
Will Alex Rider Take Over (p 106-107) - wb p 48-49 (A, B - choose a or c)
Help! (p 108) - wb p 131 (A, B)

Listening Acitvity
Touring the UK
Our Home Was Cut off by the Floods

In your workbook you will study the following grammatical parts:
Demonstrativa pronomen - utpekande (p 148-149)
Relativa pronomen - tillbakasyftande (p 150-151)
Oregelbundna verb

Assignments

1. Travel report
You will travel to different places and learn about them. You write about this in your text. Focus on writing English!

Places to visit:
London: Buckingham Palace, London Eye Mme. Tussaud's

Edinburgh, Stonehenge, Hadrian's wall and Ben Nevis.
How did you travel? Bus, train, plane, bike?
What did you do during your trip? Museums Sightseeing Concert Theatre Sport Markets Who did you meet on your trip? Write about at least two persons and how you met them. 
How did you feel during your trip?

What was the best/worst thing that happened to you? Why?

2. You record a conversation you have with someone on the trip. Could be a friend you met or a famous person perhaps. Focus on speaking English! What do you talk about?
You must include both picture and sound so that you show your ability to speak freely and do not read from a paper.

3. Make a comparison between something Swedish and something British. What is the same and what is different? It could be food traditions and food in school.

4. Presentation of something typically British to a small group.  It could be tea, James Bond, the Royal Family , One Direction, Manchester United, The Beatles, fish and chips, Rolls Royce, Jamie Oliver.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Redovisning

1.Du skriver en reserapport från din resa och väljer ut den del av texten som du är allra mest nöjd med. Den lämnar du in till läraren. Cirka 1 A4-sida text.

2. Du gör en digital inspelning där du visar din förmåga att tala engelska.

3. Du gör läxförhör löpande.

Bedömning

Bedömning görs efter att din text har lämnats in med hjälp av skrivamatrisen för engelska.

Den digitala redovisningen med fokus på muntlig produktion bedöms med matrisen för muntlig förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • En  C 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
 • En  C 9
  I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  C 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • En  A 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • En  A 9
  Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: