Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Kap 5-7 ESN 2018

Skapad 2013-02-24 13:43 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Matematik Direkt Kap 5-7 LGR 11
Grundskola 7 Matematik
PLANERING Matematik år 7 Kap 5-7 Beräkningar av Bråk och procent, Tabeller, diagram och grafer samt

Innehåll

A. MÅL OCH BEDÖMNING

1. Övergripande Mål:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

(Skolverket LGR 11)

2. Kunskapskraven

Se bedömningsmatris på Fronter samt i Unikum

B. OMRÅDESBESKRIVNING

1. Centralt innehåll:

Kap 5-7

• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

• Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

• Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verk­tyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

2. Du skall kunna:

Kap 5

vad ett bråk ärskriva ett bråk i bråkform och blandad formjämföra storleken på olika bråkräkna ut en viss del av ett antaladdera och subtrahera bråk med olika nämnare

skriva om bråk till decimalform

Kap 6

växla mellan procentform, bråkform och decimalform >>räkna ut hur mycket en viss procent av något är >>

räkna enklare procentuppgifter med huvudräkning>>

Kap 7

hämta fakta ur tabellerläsa av och tolka olika typer av diagramrita stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagramberäkna medelvärde och median

göra en enkel undersökning i sin klass och presentera den i en tabell och i ett diagram

3. Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta med digitala video genomgångar, genomgångar i klassrummet och diskussioner både i större och mindre grupper. Du kommer att arbeta med en grundkurs och därefter fortsätta på din egna nivå. Du kommer att ha tillgång till fördjupningsmaterial samt repetitionsmaterial.

C. UNDERVISNING och D. VISA LÄRANDE

Se separat planering som finns på Fronter där veckoplanering, läxor mm finns angivet.

Lärande:

Du kommer ges möjlighet vid muntliga diskussioner, enskilda diskussioner, läxförhör samt skriftliga eller muntliga prov att visa ditt lärande.

Med hjälp av diagnoser ges du möjlighet att själv se var du står och vad som behöver stärkas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: